Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Peru: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Specialpass
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resedokument/Travel Document (8 pages series MREDV-2010-1), utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Peru/recognized for exit or transit to return to Peru

  • Laissez-Passer (series SA och SB), utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Peru/recognized for exit or transit to return to Peru

  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)