Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Norge: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • Signatärstat i Schengenavtalet

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official passport)
  • Special pass
  • Officiellt identitetskort utfärdat av Norge till dess medborgare
  • Laissez-passer/ Emergency travel document
  • Resedokument för flykting (Travel Document for Refugees)
  • Pass till invandrare (Immigrant's passport)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)

Det råder fri rörlighet mellan de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island). Medborgare i de nordiska länderna behöver inget resedokument då de reser mellan dessa länder. Man måste dock kunna styrka sin identitet och sitt medborgarskap i ett nordiskt land.