Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Montenegro: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Visumfrihet

 • Innehavare av biometriska pass:
  Visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Viseringsskyldighet

 • Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass):
  Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official duty passport)
 • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Montenegro om förenklat utfärdande av viseringar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska unionens officiella tidning 19.12.2007 nr L 334/109)

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Montenegro trädde i kraft 1.1.2008.