Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Kroatien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat
 • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass

 • Diplomatpass

 • Tjänstepass (Official duty passport)

 • Officiellt identitetskort utfärdat av Kroatien till dess medborgare

 • Special passport for aliens

 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)

 • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)

 • Travel certificate for foreigners, recognized only for exit or transit to return to Croatia

 • Laissez-Passer /Travelling certificate –Putni list:  Utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Kroatien (Exit or transit to return to Croatia)

 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)