Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Bulgarien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

 • EU-medlemsstat

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official duty passport)
 • Officiellt identitetskort utfärdat av Bulgarien till dess medborgare
 • Resehandling för flyktingar (Refugee's travel document, 1951 Geneve konvention)
 • Passport of a foreigner granted asylum
 • Pass för person i behov av skydd (Passport of subsidiary protection beneficiary)
 • Resehandling för statslösa personer (Passport of stateless person)
 • Temporary passport for leaving the Rebublic of Bulgaria
 • Tillfälligt resedokument för återinresa i Bulgarien för utlänningar (Temporary Passport of a Foreigner for return to the Republic of Bulgaria) 
 • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)