Visumkrav och resedokument som godtas i Finland

Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum. Varje Schengenstat har dessutom beslutat vilka resehandlingar accepteras vid inresa från respektive stat.

Tabell över resehandlingar som accepteras i Schengenstaterna, med vilka man kan överskrida EU:s yttre gränser och i vilka en visering kan införas. Upprätthålls av Europeiska kommissionen: Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska kommissionen, på engelska).

Visumkrav och resedokument som godtas i Finland framgår ur listan nedan.

Albanien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Visumfrihet

Innehavare av biometriska pass och diplomatpass: Visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Viseringsskyldighet

Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)

Avtal om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om förenklat förfarande för utfärdande av viseringar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska unionens officiella tidning 19.12.2007 nr L334/85)

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Albanien trädde i kraft 1.1.2008.