Yhdysvallat helpottaa kaksikäyttötuotteiden vientiä liittolaismaihin

Vientilupavaatimusten helpottaminen hyödyttää myös Suomea.

Yhdysvaltojen kaksikäyttötuotelupaviranomainen Bureau of Industry and Security (BIS) on ilmoittanut(Linkki toiselle web-sivustolle.) helpottavansa joidenkin kaksikäyttötuotteiden vientiä Yhdysvalloista.

Kyseessä on kolme ohjetta, joista kaksi liittyy tiettyihin Australia-ryhmän (AG) -tuotteisiin, sekä ohjusteknologian vientivalvontajärjestelyn (MTCR) -tuotteisiin. Molempien sääntelyjärjestelmien jäsenenä Suomi hyötyy helpotetuista vientilupavaatimuksista.

Helpotukset ovat astuneet voimaan 7.12.2023.

Kolmas ohje käsittelee Strategic Trade Authorizationia (STA), joka on avoinna lausunnoille(Linkki toiselle web-sivustolle.) 6.2.2024 saakka.