Venäjään kohdistettuja vientirajoituksia laajennettu

Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö kiinnittää yritysten huomiota uusiin vienti- ja tuontirajoituksiin, jotka on julkaistu 15.3.2022. Euroopan unionin Venäjään kohdistamia vientirajoituksia on laajennettu monella tapaa. Samalla on asetettu tuontirajoituksia ja muita kaupankäyntiä estäviä rajoituksia. Uudet rajoitukset astuvat voimaan 16.3.2022.

Vientivalvontayksikkö kehottaa yrityksiä tutkimaan uudet rajoitukset kokonaisuudessaan. Merkittäviä kohtia vientiä ja tuontia koskevissa rajoituksissa ovat muun muassa seuraavat:

  • Energia-alan käyttöön tarkoitetuille pakotevalvonnan alaisille tuotteille lisätään rajoituksia. ”Energia-ala” on uusi, fossiilisten polttoaineiden etsinnän, tuotannon ja jakelun, polttoainetuotteiden valmistuksen ja energiantuotannon kattava määritelmä, joka ei kuitenkaan kata siviiliydinvoimaa tai sähkönsiirtoa eikä myöskään kaasunsiirtoa Venäjältä EU:hun.
  • Tiettyjen, aiemmin pakotteiden alla vientiluvanvaraisiksi määrättyjen öljynetsintään ja –tuotantoon liittyvien tuotteiden vienti kielletään lähes kokonaan.
  • Tiettyjen ylellisyystuotteiden vienti kielletään lähes kokonaan. Ylellisyystuotteiksi katsottavien tuotteiden lista on laaja, sisältäen mm. erilaisia ajoneuvoja ja kodinkoneita.   
  • Tuontirajoituksia laajennetaan kieltämällä laajasti venäläisten ja Venäjältä tulevien rauta- ja terästuotteiden tuonti.
  • Uudenlaisena toimena kaikki liiketoiminta tiettyjen Venäjän valtion hallinnassa olevien tahojen kanssa kielletään.
  • Listaa tahoista, joille ei käytännössä saa viedä tiettyjä tuotteita muuten kuin luonnonkatastrofeihin reagoimiseen liittyvistä tai niihin verrattavista syistä, pidennetään.
  • Luottoluokituspalvelujen tarjoaminen Venäjälle kielletään.

Lisätietoa: