Valko-Venäjälle myönnetyt kaksikäyttötuotteiden vientiluvat perutaan

Ulkoministeriö peruuttaa asetuksen (EU) 2021/ 821 ja Suomen kansallisen lain 562/1996 nojalla myönnetyt Valko-Venäjä-vientiluvat. Peruutukset tehdään kiireellisinä. Tullia on informoitu asiasta.

Tämä johtuu neuvoston asetuksen (EU) 2022/355(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) kiellosta, joka sisällytetään asetukseen (EY) N:o 765/2006, viedä näitä tuotteita Valko-Venäjälle.

Ulkoministeriöllä on kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan lain 5 §:n nojalla oikeus peruuttaa vientiluvat olosuhteiden muutoksesta johtuen kansainvälisten velvoitteiden sitä edellyttäessä.

Lupien peruuttamisen jälkeen, yrityksillä on neuvoston asetuksen (EU) 2022/355(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) määrittelemällä tavalla oikeus hakea vientilupia ennen 1.5.2022. 

Ulkoministeriöllä on harkintavalta myöntää tai olla myöntämättä nämä yritysten siirtymäajan puitteissa mahdollisesti hakemat vientiluvat.