Uutta tietoa Britannian EU-eron vaikutuksista kaksikäyttötuotteiden vientiin

Uutta tietoa Britannian EU-eron vaikutuksista kaksikäyttötuotteiden vientiin

Britannia on selkeyttänyt periaatteita koskien kaksikäyttötuotteiden vientiä Britanniasta 1.1.2021 alkaen

Britannian hallituksen 13.7.2020 julkaisema Border with the European Union -asiakirja(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) selventää Britannian osalta suunnitelmia koskien kaksikäyttötuotteiden vientiä sen jälkeen, kun EU-eron määräaika päättyy vuoden vaiheessa. Kaksikäyttötuotteita koskeva ohjeistus löytyy asiakirjasta sivuilta 175-176.

Vuoden loppuun saakka kaksikäyttötuotteiden vienti Britanniasta EU:hun ei vaadi vientilupaa.

Ensi vuoden alusta alkaen kaksikäyttötuotteiden vienti Britanniasta EU:n jäsenmaihin tapahtuu helpotetussa menettelyssä Britannian yleisluvalla, joka voimaan tullessaan kattaa kaikki EU:n valvontaluettelon tuotteet, pois lukien ne tuotteet, joille EU-maiden välisissä siirroissakin tarvitaan vientilupa. 

EU:n valvontaluettelon tämänhetkinen versio löytyy täältä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Luettelo päivitetään vuosittain, yleensä joulukuussa. Britannian yleislupaa voidaan käyttää näille tuotteille Britannian yleisluvan sisältämien ehtojen asettamien rajojen puitteissa.

Lista tuotteista, joiden viennille EU-maiden välisissäkin siirroissa tarvitaan lupa, löytyy edellä mainitun EU:n valvontalistan tämän hetkisen version suomenkielisen julkaisun sivuilta 246-254. Näille tuotteille on haettava Britanniasta yksittäislupia ennen vientiä EU:n jäsenmaihin.

Britanniasta EU:hun vientiä tekevien yritysten tulee rekisteröityä ennen yleisluvan hakemista. Rekisteröinti on jo avattu ja tapahtuu Britannian SPIRE-järjestelmässä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisäksi vuoden vaihteessa raukeavat ne vientiluvat, jotka on myönnetty jostain EU- jäsenmaasta, kuten Suomesta, ja joilla on viety tuotteita Britanniasta EU:n ulkopuolisiin maihin. Yritysten, jotka vievät tuotteita Britanniasta EU:n ulkopuolisiin maihin on haettava näille vienneilleen uudet vientiluvat Britanniasta.  

Lisätietoja antavat tarvittaessa Britannian viranomaiset. Britannian vientilupaviranomaisen (Export Control Joint Unit) verkkosivut täällä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

EU selkeyttää myöhemmin periaatteita koskien kaksikäyttötuotteiden vientiä Britanniaan 1.1.2021 alkaen  

EU:n jäsenmaana Suomi noudattaa kaksikäyttötuotteiden viennissä EU:n lainsäädäntöä sekä täydentävää kansallista lainsäädäntöään. 

EU:n 1.1.2021 alkaen noudattamista periaatteista koskien kaksikäyttötuotteiden vientiä EU:n jäsenmaista Britanniaan informoidaan myöhemmin. Samassa yhteydessä annetaan mahdolliset täydentävät tiedot käytännön toimista Suomen osalta.

Lisätietoja Suomen osalta antaa Suomessa lupaviranomaisena toimiva ulkoministeriön vientivalvontayksikkö (avautuu uuteen ikkunaan)

The Border with the European Union -asiakirja(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 206 sivua)

EU:n valvontaluettelo, päivitetty joulukuussa 2019(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 260 sivua)