Päivitetty kaksikäyttötuotteiden valvontaluettelo voimaan

Päivitetty kaksikäyttötuotteiden valvontaluettelo voimaan

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa sääntelevän EU-asetuksen 428/2009 liitteessä 1 oleva valvontaluetteloLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) päivitetään vuosittain joulukuussa. Kyseinen uusi liite 1 valvontaluetteloLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) on julkaistu 14.12.2020 komission delegoidulla asetuksella 2020/1749.

Uusi valvontaluetteloLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) astuu voimaan tiistaina 15.12.2020.