Muistutus valvontaluettelon päivityksestä

EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa käsittelevan asetuksen sisältämän valvontaluettelon päivitys astuu voimaan 12.1.2023.

Ulkoministeriö muistuttaa, että vuoden 2022 päivitys EU:n kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa käsittelevan asetuksen (2021/821(Linkki toiselle web-sivustolle.)) sisältämään valvontaluetteloon (em. asetuksen liite 1)  astuu voimaan 12.1.2023.  Uusi luettelo on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 11.1.2023.(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kaksikäyttötuotteiden viejien ja mahdollisten viejien tulee valvontaluetteloa tarkastellessaan käyttää voimassa olevaa päivitettyä versiota.