Vientivalvonnan lomakkeet

Kaksikäyttötuotteiden vienti

Jos kyseessä on yksittäinen toimitus eivätkä yleisluvat sovellu, yrityksen tulee tehdä yksittäislupahakemus. Jos et ole varma tuotteiden valvonnanalaisuudesta, olethan ensin yhteydessä ulkoministeriön vientivalvontayksikköön.

Yksittäislupahakemusta käytetään myös haettaessa vientilupaa EU:n sisäisille siirroille.

Liitä yksittäislupahakemukseen loppukäyttäjätodistus ja toimituksen yksilöivä asiakirja eli kauppasopimus, tilausvahvistus tai lasku.

Ulkoministeriö velvoittaa luvanhakijan antamaan selvityksen tavaran tai palvelun lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä pidetään viennin lopullisessa määrämaassa loppukäyttäjän antamaa asianmukaista todistusta (loppukäyttäjätodistus eli End User Statement). Todistuksesta tulee ilmetä tavaran lopullinen käyttötarkoitus.

Ulkoministeriö voi myöntää koontiluvan määrättyjen ei-sensitiivisten tuotteiden viennille useisiin eri maihin viejille, joilla on käytössään sisäinen vientivalvontaohjeistus (ICP). Tiedustelethan ennen koontiluvan hakemista ministeriön vientivalvontayksiköltä koontiluvan mahdollisuutta.

Ulkoministeriö voi hakemuksesta muuttaa luvan hyväksymisen ehtoja. Muutoshakemus on tehtävä, jos vientilupahakemuksen yhteydessä esitetyt tai lupaan merkityt tiedot muuttuvat.

  • Muutoshakemus (pdf), lomake UML2017-0015.1.8, päivitetty 1.6.2017

Ulkoministeriö voi hakemuksesta antaa viejälle ennakkotiedon luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Hakemuksen tulee sisältää samat keskeiset tiedot toimituksen sisällöstä kuin vientilupahakemuksen yhteydessä on tarpeen. Ennakkotiedustelun käsittelyaika riippuu mahdollisesti tarvittavista asiantuntijalausunnoista.

Tuotteiden vientivalvonnanalaisuuden selvittäminen on viejän vastuulla. Tuotteen valmistaja tuntee tuotteen tekniset ominaisuudet parhaimmin, joten ensisijaisesti tuotteen vientivalvontaluokituksen määrittelee tuotteen valmistaja. Myös ulkoministeriöön voi olla yhteydessä, jos on epävarma, tarvitaanko kyseiselle tuotteelle tai palvelulle vientilupa. Hakemuksen käsittelyaika riippuu muun muassa tarvittavista asiantuntijalausunnoista.

Jos ulkomaisen tavaran toimittaja pyytää suomalaiselta maahantuojalta viranomaisen vahvistaman maahanjääntitodistuksen, tuojan tulee hakea sitä ulkoministeriöltä määrämuotoisella lomakkeella. Suomen kieleen on vakiintunut nimitys maahanjääntitodistus. Kansainvälisesti kysymyksessä on maahantuontisitoumus tai -todistus (International Import Certificate). Hakemukseen on oheistettava proformalasku tai tilausvahvistus, josta ilmenee kokonaisarvo. Sisämarkkinakaupassa todistusta voidaan käyttää ainoastaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen 4 tavaroiden toimituksissa.

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden osalta maahanjääntitodistukset ja -ilmoitukset vahvistaa Poliisihallituksen asehallintayksikkö, puolustustarvikkeiden osalta maahanjääntitodistuksen vahvistaa puolustusministeriö.

Ulkoministeriö voi viejän pyynnöstä vahvistaa vientitodistuksen, jossa todetaan, ettei tavaran vienti edellytä vientilupaa.

Ilmoitukset EU:n yleislupien EU001–EU006 käyttämisestä

EU:n yleislupia ei tarvitse hakea, mutta viejän on ilmoitettava ulkoministeriölle kunkin yleisluvan käyttämisestä 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientitoimituksesta. Ilmoita samassa yhteydessä viejän nimi- ja osoitetiedot.

Yleislupa EU001

Vienti Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Norjaan, Sveitsiin ml. Liechtensteiniin, Yhdysvaltoihin ja Uuteen Seelantiin

Ilmoitus EU:n yleisluvan EU001 käyttämisestä (pdf), lomake UML2016-0006.1.7

Yleislupa EU002

Eräiden materiaalien ja elektroniikan tuotteiden vienti Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreaan, Islantiin ja Turkkiin

Ilmoitus EU:n yleisluvan EU002 käyttämisestä (pdf), lomake UML2016-0007.1.7

Yleislupa EU003

Vienti korjauksen/vaihdon jälkeen 24 maahan/alueelle: Albania, Argentiina, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Islanti, Kazakstan, Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Ranskan merentakaiset alueet, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Arabiemiraattien liitto.

Ilmoitus EU:n yleisluvan EU003 käyttämisestä  (pdf), lomake UML2016-0008.1.7

Luvan käytössä on useita rajoituksia.

Yleislupa EU004

Tilapäinen vienti näyttelyyn/messuille 24 maahan/alueelle, jotka ovat samat kuin luvassa EU003: Albania, Argentiina, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Islanti, Kazakstan, Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Ranskan merentakaiset alueet, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Arabiemiraattien liitto.

Ilmoitus EU:n yleisluvan EU004 käyttämisestä (pdf), lomake UML2016-0009.1.7, päivitetty 29.2.2016

Luvan käytössä on useita rajoituksia.

Yleislupa EU005

Eräiden tietoliikennelaitteiden vienti Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreaan, Intiaan, Kiinaan, Turkkiin, Ukrainaan ja Venäjälle

Ilmoitus EU:n yleisluvan EU005 käyttämisestä (pdf), lomake no. UML2016-0010.1.7

Yleislupa EU006

Eräiden kemikaalien vienti Argentiinaan, Etelä-Koreaan, Islantiin, Turkkiin ja Ukrainaan

Ilmoitus EU:n yleisluvan EU006 käyttämisestä (pdf), lomake no. UML2016-0011.1.7

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa