Vientivalvonnan hakemukset

Hakemuksen jättäminen

Vientilupahakemus täytetään online-asiointipalvelussa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Alla on kuvattu hakemustyypit, joita voit tehdä asiointipalvelussa.

Yksittäislupahakemus

Jos kyseessä on yksittäinen toimitus eivätkä yleisluvat sovellu, yrityksen tulee tehdä yksittäislupahakemus. Jos et ole varma tuotteiden valvonnanalaisuudesta, olethan ensin yhteydessä ulkoministeriön vientivalvontayksikköön.

EU:n sisäisille siirroille käytetään yksittäislupahakemuksen sijaan siirtolupahakemusta.

Liitä yksittäislupahakemukseen loppukäyttäjätodistus ja toimituksen yksilöivä asiakirja eli kauppasopimus, tilausvahvistus tai lasku.

Ulkoministeriö velvoittaa luvanhakijan antamaan selvityksen tavaran tai palvelun lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä pidetään viennin lopullisessa määrämaassa loppukäyttäjän antamaa asianmukaista todistusta (loppukäyttäjätodistus eli End User Statement). Todistuksesta tulee ilmetä tavaran lopullinen käyttötarkoitus.

Siirtolupahakemus

Jos tuotteen siirtäminen EU-maiden välillä on valvonnanalaista, on siirtoa varten haettava siirtolupa. Tuotteen siirtäminen EU-maiden välillä on valvonnanalaista, mikäli tuote on mainittu neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009(Linkki toiselle verkkosivustolle) liitteessä 4.

Koontilupahakemus

Ulkoministeriö voi myöntää koontiluvan määrättyjen ei-sensitiivisten tuotteiden viennille useisiin eri maihin viejille, joilla on käytössään sisäinen vientivalvontaohjeistus (ICP). Tiedustelethan ennen koontiluvan hakemista ministeriön vientivalvontayksiköltä koontiluvan mahdollisuutta.

Muutoshakemus

Ulkoministeriö voi hakemuksesta muuttaa luvan hyväksymisen ehtoja. Muutoshakemus on tehtävä, jos vientilupahakemuksen yhteydessä esitetyt tai lupaan merkityt tiedot muuttuvat.

Ennakkotietohakemus

Ulkoministeriö voi hakemuksesta antaa viejälle ennakkotiedon luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Hakemuksen tulee sisältää samat keskeiset tiedot toimituksen sisällöstä kuin vientilupahakemuksen yhteydessä on tarpeen. Ennakkotiedustelun käsittelyaika riippuu mahdollisesti tarvittavista asiantuntijalausunnoista.

Tiedustelu vientivalvonnan alaisuudesta

Tuotteiden vientivalvonnanalaisuuden selvittäminen on viejän vastuulla. Tuotteen valmistaja tuntee tuotteen tekniset ominaisuudet parhaimmin, joten ensisijaisesti tuotteen vientivalvontaluokituksen määrittelee tuotteen valmistaja. Myös ulkoministeriöön voi olla yhteydessä, jos on epävarma, tarvitaanko kyseiselle tuotteelle tai palvelulle vientilupa. Hakemuksen käsittelyaika riippuu muun muassa tarvittavista asiantuntijalausunnoista.

Maahanjääntitodistus

Jos ulkomaisen tavaran toimittaja pyytää suomalaiselta maahantuojalta viranomaisen vahvistaman maahanjääntitodistuksen, tuojan tulee hakea sitä ulkoministeriöltä määrämuotoisella lomakkeella. Suomen kieleen on vakiintunut nimitys maahanjääntitodistus. Kansainvälisesti kysymyksessä on maahantuontisitoumus tai -todistus (International Import Certificate). Hakemukseen on oheistettava proformalasku tai tilausvahvistus, josta ilmenee kokonaisarvo. Sisämarkkinakaupassa todistusta voidaan käyttää ainoastaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) liitteen 4 tavaroiden toimituksissa.

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden osalta maahanjääntitodistukset ja -ilmoitukset vahvistaa Poliisihallituksen asehallintayksikkö, puolustustarvikkeiden osalta maahanjääntitodistuksen vahvistaa puolustusministeriö.

Vientitodistus

Ulkoministeriö voi viejän pyynnöstä vahvistaa vientitodistuksen, jossa todetaan, ettei tavaran vienti edellytä vientilupaa.

Ilmoitukset EU:n yleislupien EU001–EU006 käyttämisestä

EU:n yleislupia ei tarvitse hakea, mutta viejän on ilmoitettava ulkoministeriölle kunkin yleisluvan käyttämisestä 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientitoimituksesta. Ilmoita samassa yhteydessä viejän nimi- ja osoitetiedot.

Yleislupa EU001

Vienti Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Norjaan, Sveitsiin ml. Liechtensteiniin, Yhdysvaltoihin ja Uuteen Seelantiin

Yleislupa EU002

Eräiden materiaalien ja elektroniikan tuotteiden vienti Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreaan, Islantiin ja Turkkiin

Yleislupa EU003

Vienti korjauksen/vaihdon jälkeen 24 maahan/alueelle: Albania, Argentiina, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Islanti, Kazakstan, Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Ranskan merentakaiset alueet, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Arabiemiraattien liitto.

Luvan käytössä on useita rajoituksia.

Yleislupa EU004

Tilapäinen vienti näyttelyyn/messuille 24 maahan/alueelle, jotka ovat samat kuin luvassa EU003: Albania, Argentiina, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Islanti, Kazakstan, Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Ranskan merentakaiset alueet, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Arabiemiraattien liitto.

Luvan käytössä on useita rajoituksia.

Yleislupa EU005

Eräiden tietoliikennelaitteiden vienti Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreaan, Intiaan, Kiinaan, Turkkiin, Ukrainaan ja Venäjälle

Yleislupa EU006

Eräiden kemikaalien vienti Argentiinaan, Etelä-Koreaan, Islantiin, Turkkiin ja Ukrainaan

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa