Vesivastuusitoumus

Vesi on keskeinen edellytys sekä kestävälle kehitykselle että turvallisuudelle, ja suomalainen vesiosaaminen on korkealla tasolla. Vesi on sen vuoksi tärkeässä roolissa ulkoministeriössä niin kehitys- ja kauppapolitiikassa kuin laajemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme.

Suomessa vesivarojen hallinta ja rajavesiyhteistyö ovat huippuluokkaa. Myös globaalisti ja alueellisesti Suomi on pitkään tukenut vesivarojen kestävää ja tasapuolista hallintaa sekä edistänyt rajavesiyhteistyötä. Suomen ensimmäiset vesialan kehitysyhteistyöhankkeet aloitettiin Tansaniassa yli 40 vuotta sitten ja vesi on edelleen Suomen kehityspolitiikan kulmakiviä. Suomen kehitysyhteistyö on ollut hyvin tuloksellista: esimerkiksi vuosina 2015–2018 lähes 2,5 miljoonaa ihmistä on päässyt vesihuollon piiriin ja lähes 6,5 miljoonalle ihmiselle on järjestetty sanitaatio. Tällä hetkellä Suomen keskeiset vesialan kehitysyhteistyöhankkeet ovat käynnissä Etiopiassa, Keniassa ja Nepalissa.

Vesialan merkityksen ja pitkän historian vuoksi on luonnollista, että ulkoministeriö on Aalto-yliopiston, Luonnonvarakeskus Luken, maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja WWF Suomen rinnalla perustajajäsenenä vesivastuusitoumuksessa. Sitoumus kannustaa yrityksiä tunnistamaan vesiriskit hankinta- ja arvoketjuissaan, varmistamaan toimipaikkojensa vesivastuullisuuden ja kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä Suomessa että globaalisti. Vesivastuusitoumus perustettiin osaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Vaikka vesivarojen hallinta ja vesistöjen tila ovat korkealla tasolla kotimaassa, tulee suomalaisten kulutuksen vesijalanjäljestä lähes puolet ulkomailta, myös vesiniukoilta alueilta etenkin maataloustuotteiden välityksellä. Suomalaisyritysten arvoketjut ylettyvät alueille, joilla kärsitään veden niukkuudesta, pilaantumisesta ja hallinnan ongelmista. Yritysten toiminnan luonteen ja laajuuden vuoksi niillä on keskeinen rooli ja vastuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030), mukaan lukien veteen liittyvän tavoitteen saavuttamisessa.

Ulkoministeriö kannustaa yrityksiä tekemään oman sitoumuksensa vesivastuusitoumuksen askelia ja periaatteita noudattaen.