Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan vuonna 2020

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut).

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan. Vuoden 2020 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2016) painopisteitä ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Painopisteitä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö.

Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2020 valtion talousarviossa tähän varoja. Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2020. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakemuksen tulee sisältää perustiedot järjestöstä, toiminnan ja tavoitteiden kuvaus, kokonaiskustannusarvio sekä selvitys omarahoitusosuudesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko avustusta hakeva kansalaisjärjestö Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Valtionavustuksen määrän ja omarahoitusosuuden osalta noudatetaan valtionavustuslain 6 §:ää. Järjestöt kattavat lähtökohtaisesti osan tuettavan toiminnan kustannuksista itse. Hakemuksessa tulee esittää tältä osin riittävä selvitys.

Hakemusten tulee olla ulkoministeriössä (Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 22. marraskuuta 2019 klo 16.15. Kuoreen tunnus: Valtionapuhakemus/POL-10. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja:

Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, pol-10@formin.fi
Vastuuvirkamies Anna Hakala, puh. +358 295 350 468, anna.hakala@formin.fi