Valtionavustukset rauhantyöhön vuonna 2020

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvion mukaisesti momentin 24.90.50 (Eräät valtionavut) rauhantyötä edistävän toiminnan valtionavustukset.

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy rauhantyön edistämiseen. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan.

Hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2016) painopisteitä ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys sekä ulkoministeriön rauhanvälityksen toimintaohjelma (2011).

Painopisteitä ovat naisten ja nuorten osallistumisen edistäminen rauhanprosesseissa (YKTN päätöslauselmat 1325 ja 2250), uskontojen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, vesi- ja luonnonvaradiplomatia sekä rauhantyön sovellukset ja teknologiat. 
Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2020. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakemuksen tulee sisältää perustiedot järjestöstä, toiminnan ja tavoitteiden kuvaus, kokonaiskustannusarvio sekä selvitys omarahoitusosuudesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko avustusta hakeva kansalaisjärjestö Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Valtionavustuksen määrän ja omarahoitusosuuden osalta noudatetaan valtionavustuslain 6 §:ää. Järjestöt kattavat lähtökohtaisesti osan tuettavan toiminnan kustannuksista itse. Hakemuksessa tulee esittää tältä osin riittävä selvitys.

Hakemusten tulee olla ulkoministeriössä (Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 17. huhtikuuta 2020 klo 16.15. Kuoreen tunnus: Valtionapuhakemus rauhantyöhön / POL-50. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja:

YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö, pol-50@formin.fi (avautuu uuteen ikkunaan)

Vastuuvirkamies Heidi Nurmela, heidi.nurmela@formin.fi (avautuu uuteen ikkunaan)

Ladattavat tiedostot