Företag måste registrera sig för att undgå tullar i exporten till Kanada

Handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) avskaffar tullarna på nästa alla produkter. Det innebär att man i regel inte behöver betala tull när man exporterar så kallade ursprungsvaror från EU till Kanada. Om ett företag vill dra nytta av avtalets tullförmåner efter den 1 januari 2018 måste det emellertid vara registrerat i REX-databasen.

Så här registrerar man sig i REX:

1. Fyll i Tullens blankett 1051r(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) Ansökan om att bli registrerad som exportör (REX)

2. Skicka den ifyllda blanketten till Tullen.

Per e-post: lupakeskus@tulli.fi
eller
Per post:
Tullens tillståndscentral
Poikkimaantie 16
PB 56
90401 ULEÅBORG

Efter detta får företaget ett REX-nummer som ska skrivas in i exportörens formbundna ursprungsdeklaration. Det ingår en mall för ursprungsdeklarationen i CETA-avtalet (Europeiska unionens officiella tidning L11, s. 485(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Ursprungsdeklarationen ska bifogas till fakturor och andra kommersiella dokument för försändningar som innehåller ursprungsvaror. Tullförmån enligt CETA beviljas i Kanada utifrån denna ursprungsdeklaration.

EU:s Market Access Database(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) innehåller information för företag om CETA och om tullfrågor och exportkrav i cirka hundra länder utanför EU.

Ytterligare information: Pasi-Heikki Vaaranmaa, enhetschef, enheten för handelspolitik, tfn 0295 351 700, och Marjut Akola, chef för enheten för marknadstillträde, tfn 0295 351 105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

kauppa