YK-yhteistyöllä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita miljoonille naisille

YK:n väestörahasto UNFPA toi viime vuonna seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut 41 miljoonan naisen ja nuoren ulottuville. Tänä vuonna Suomi tukee UNFPA:n toimintaa 33 miljoonalla eurolla.

Suomen tuki UNFPA:lle on yleisrahoitusta, jotta järjestö voi suunnata työtään joustavasti sinne, missä tarve on suurin. Tuella edistetään hallitusohjelman mukaisesti Suomen kehitysyhteistyön painotuksia, joihin myös naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet kuuluvat.

UNFPA tekee tehokasta ja tuloksekasta työtä sukupuolten tasa-arvon ja erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi, mukaan lukien perhesuunnittelu. Suomen UNFPA:lle kanavoidulla yleistuella vuoden 2019 aikana yli 1,2 miljoonalle nuorelle varmistettiin pääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin, yli 840 000 suunnittelematonta raskautta ja lähes 2300 äitikuolemaa ennaltaehkäistiin ja yli 31 000 naista ja tyttöä pystyi käyttämään sukupuolittuneen väkivallan uhreille suunnattuja palveluita.

Suomi nostaa esiin vammaisten ihmisten asemaa

Yhteistyössään UNFPA:n kanssa Suomi pyrkii vaikuttamaan siten, että erityisesti nuorisoystävällisten palveluiden ja laadukkaan seksuaalikasvatuksen saatavuutta parannettaisiin. Suomelle on myös tärkeää, että vammaisten ihmisten asema ja oikeudet vahvistuvat järjestön toiminnan tuloksena. Pandemian vuoksi heikentyneessä globaalissa tilanteessa Suomi painottaa YK-järjestöjen innovatiivisia ratkaisuja, uusia kumppanuuksia ja pitkäjänteistä työtä, joilla voidaan vahvistaa kehitysyhteistyön vaikuttavuutta ja saavuttaa kestäviä tuloksia.

Suomi tukee tuloksellista toimintaa

UNFPA on kansainvälisissä arvioissa todettu tehokkaaksi ja tuloksekkaaksi järjestöksi. Järjestön työllä on suora vaikutus kehitysmaiden naisiin ja tyttöihin, joiden tilanne uhkaa koronapandemian takia merkittävästi heikentyä.

Vuonna 2020 UNFPA:n tuella:

  • 41 miljoonaa naista ja nuorta sai seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita;
  • 478 000 terveysalan työntekijää sai koulutusta koronapandemiaan liittyvissä tehtävissä;
  • 506 000 väkivallan uhriksi joutuneelle tytölle ja naiselle mahdollistettiin pääsy mielenterveys ja psykososiaalisen tuen palveluihin;
  • 1,2 miljoonaa naista 60 maassa sai käyttöönsä hygieniatarvikkeita;
  • 86 % ohjelmamaiden koronapandemiasuunnitelmista sisälsi toimia sukupuolittuneen väkivallan kitkemiseksi ja uhrien auttamiseksi;
  • 83 % ohjelmamaista sisällytti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut kansallisiin koronapandemiasuunnitelmiinsa;
  • UNFPA:n ja YK:n Maailman ruokaohjelma WFP:n yhteistyössä kehittämä e-voucher -järjestelmä auttoi Syyriassa noin 70 000 raskaana olevaa ja imettävää naista tarjoamalla ruoka- ja hygieniatarvikkeita;
  • Yli 25:ssä UNFPA:n ohjelmamaassa perustettiin auttava puhelin, jolla tuettiin väkivallan uhreiksi joutuneita naisia ja tyttöjä COVID-19-pandemia aikana
  • Varmistettiin 1,9 miljoonaa turvallista synnytystä 42 maassa;
  • 5,3 miljoonaa ihmistä sai perhesuunnittelupalveluita 52 maassa.