Tuore YK-raportti katsoo Agenda 2030 -tavoitteita tasa-arvokulmasta

Naiset kohtaavat joka tavoitealueella huomattavia haasteita. He ovat miehiä todennäköisemmin köyhiä, aliravittuja ja vailla yhteiskunnallista valtaa, kertoo UN Womenin globaali raportti.

Vuonna 2015 solmittujen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden keskeinen periaate on, ettei ketään jätetä jälkeen: ”leave no-one behind”.

YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin lippulaivaraportti kuitenkin osoittaa, että naisilla on monella tapaa pidempi matka kuljettavanaan toimintaohjelman 17 tavoitteen saavuttamisessa.

Kyseessä on ensimmäinen raportti, jossa tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta.

Keskeisissä köyhyyden ja nälän poistamisen ykkös- ja kakkostavoitteissa naisten heikko asema näkyy esimerkiksi siten, että perheen ruokaturvan järkkyessä usein juuri naiset jäävät vähimmälle ravinnolle. Vaikka naisten koulutustaso on parantunut, se ei heijastu heidän asemaansa tai palkkoihinsa työmarkkinoilla.

Sama koskee yhteiskunnallisen vallan käyttöä: maailman parlamenteissa naisten osuus on keskimäärin vain 23,7 prosenttia edustajista. Yksi viidestä alle 50-vuotiaasta naisesta on kokenut parisuhdeväkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Myös luonnonvarojen hupeneminen ja luonnon tilan heikkeneminen iskee kovemmin yhteisistä resursseista riippuvaisiin maaseudun naisiin.

Suosituksissaan raportti muistuttaa tasa-arvon saavuttamisen merkityksestä myös muille Agenda 2030 -tavoitteille, korostaa kattavamman tilastoinnin merkitystä seurannalle sekä listaa keinoja tavoitteita koskevan rahoitusvajeen ylittämiseksi.

Tasa-arvon edistäminen on Suomen kehityspolitiikan keskeisin painopiste. Suomi tukee muun muassa UN Womenia ja YK:n väestörahastoa Unfpaa sekä rahoittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistäviä hankkeita Afganistanissa, Jemenissä, Myanmarissa ja Somaliassa.

Koko raportti: Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development(Linkki toiselle verkkosivustolle)

sosiaalinen sukupuoli