FNs poliskonferens i HelsingforsUtrikesministeriet arrangerade tillsammans med FNs avdelning för fredsbevarande operationer (Department for Peacekeeping Operations DPKO) i Heslingfors den 14-15 februari en internationell civilpoliskonferens, där man diskuterade möjligheterna att snabbare få igång polisoperationerna. På presskonferensen efter mött berättade den för verksamheten ansvarige FN-tjänstemannen Michael Jorsback att målsättningen är att skapa ett register över 100 polisexperter så att man snabbt får fram sakkunniga och erfarna nyckelpersoner för internationella civilpolisoperationer.


Den största utmaningen är att inget land har några extra polisreserver för internationell krishantering på samma sätt som man har militära fredsbevarare. Han hoppades att FNs plan skulle uppmuntra nationella polismyndigheter att utse och utbilda polispersonal med tanke på dylika uppgifter. Samtidigt betonade han också ett regionalt sa
marbete.


OSSEs representant Barrie Meyers poängterade vikten samarbete mellan olika operatörer, att koordinera de operativa färdigheterna samt dela erfarenheter. Representanten för EUs ordförandeland Spanien, major Francisco Esteban redogjorde för utvecklingen av EUs krishanteringsförmåga, däri även polisverksamheten ingår. På en polisresurskonferens senaste november lovade medlemsländerna vid behov att ställa upp de önskade 5 000 poliserna för EUs gemensamma polisoperationer. Av dessa skulle 1 400 man vara klara för aktion inom 30 dagar. Esteban berättade också att det för tillfället i Spanien pågår en internationell poliskurs.


Om utvecklandet av rättsstaten som är nära förbunden med polisverksamheten talade på konferensen lagman Antti Ruotsalainen, som i FNs och OSSEs regi arbetat med uppbyggandet av rättssystemet i Kosovo. FN-organisationen har i Kosovo som i andra krisområden velat skapa de nödiga ramarna för missionens verksamhet. Medlemsstaternas ansvara har varit att rekrytera nationella experter samt arrangera behövlig utbildning i hemlandet och på ort och ställe.


OSSEs medlemsstater har startat ett medlemsregister (Rapid Expert Assistance and Co-operation Teams, REACT), som används för att rekrytera experter till nuvarandeoch kommande missioner. Antti Ruotsalainen konstaterade att det akuta rekryteringsbehovet för Kosovos del minskat.

I framtiden kommer det dock att behövas experter i civilkrishantering t.ex. i Afghanistan, men något beslut om vilken organisation som skall bära det itnernationella ansvaret har inte gjorts.


I konferensen deltog polisexperter från drygt 50 länder och det var den hittills största i sitt slag inon FN.


Ytterligare information: utrikesrådet Laura Reinilä, UM/enheten för säkerhetspolitik, tel. 1341 6074.


Statssekreterare Satulis tal på konferensen (engelska)

ETYJ
YK
ihmisoikeudet
kriisinhallinta