YK:n naisten asema toimikunnan istunnossa käsitellään sosiaaliturvaa

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 63. istunto pidetään 11.–22. maaliskuuta New Yorkissa. Suomen valtuuskuntaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Kokouksen pääteemana on sosiaaliturvajärjestelmien, julkisten palveluiden saatavuuden ja kestävän infrastruktuurin merkitys sukupuolten tasa-arvolle ja tyttöjen voimaantumiselle. Sosiaaliturvan sukupuoliulottuvuus ja sosiaaliturvajärjestelmien kehittäminen ovat ensimmäistä kertaa CSW:n pääteemana.

Suomen prioriteetteina kokouksessa ovat kokonaisvaltaisten ja ihmisoikeusperustaisten sosiaaliturvajärjestelmien ja peruspalveluiden edistäminen sekä naisten ja tyttöjen osallistumisoikeudet päätöksenteossa kotitalouksissa, työmarkkinoilla ja julkisessa päätöksenteossa.

Suomesta istuntoon osallistuu kansliapäällikkö Sillanaukeen johdolla laaja valtuuskunta, ministeriöiden virkamiehiä sekä kansalaisjärjestöedustajia. Kansliapäällikkö pitää istunnossa Suomen kansallisen puheenvuoron, osallistuu mm. yhteispohjoismaisiin ja EU:n järjestämiin tapahtumiin sekä tapaa YK-järjestöjen johtoa ja maiden tasa-arvoasioista vastaavia ministereitä.

Sillanaukee puhuu Suomen järjestämässä sivutapahtumassa, joka käsittelee naisiin kohdistuvaa seksismiä, seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Tapahtumassa keskitytään erityisesti naispolitikkoihin kohdistuvaan häirintään. Suomi järjestää sivutapahtuman yhdessä Euroopan Neuvoston kanssa. Suomi on Euroopan neuvoston puheenjohtaja toukokuuhun 2019. Tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä.

Pohjoismaisessa ministeritapahtumassa keskitytään miesten hoivaan ja perhevapaisiin. Perhevapaat ovat keskeinen tasa-arvokysymys.

”Tasa-arvonäkökulmasta avainkysymys on perhevapaiden kehittäminen. On tärkeää kehittää perhevapaita pidentämällä isille korvamerkittyjä vapaita”, kansliapäällikkö Sillanaukee sanoo.

Istunnon verkkosivut:  http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019

Twitter: #FinlandCSW, #CSW63, #nordicequality

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö, p. +358 295 163 233
Avustaja Sofie Sandström, ulkoministeriö, p. +358 295 351 995