Människorättsombudet Vieira de Mello: Civila får ej bli offer


Förenta Nationernas människorättsombud Sergio Vieira de Mello berömde sin företrädare Mary Robinson, som lyfte människorätten upp på paradplats i den internationella politiken och gav ombudet en hög profil. Vieira de Mello besökte Finland den 17 december innan han reste till Haag för att träffa representanter för den internationella krigsförbrytelsedomstolen ICC. Vieira de Mello har nyligen tillträtt sitt ämbete.

"Min uppgift är förstärka laglighetsprincipen på intenationell nivå, befästa internationella normer och motarbeta de nu påtagliga erosionen. Föutom att jag fungerar som rådgivare för regeringar angående brister och fel i deras internationella lagstiftning, tänker jag även bistå dem på nationell nivå, berättade Vieira de Mello på en presskonferens i Helsingfors.

Han påminde också om att det är lätt att kritisera regeringar i demokratiseringsfasen eller underutvecklade länder i stället för att hjälpa dem att utveckla nationell lagstiftning och grunda behövliga institutioner.

Vieira de Mello medgav att kampen mot terrorismen inneburit att människorättsprinciperna försvagats över allt i världen. Vissa demokratiska lände har antagit mit terrorismenriktade åtgärder, som kringskurit individernas politiska rättigheter. Å andra sidan utnyttjar länder med en mindre utvecklad demokrati den antiterroristiska kampen till att tysta ned alla oppositionsröster. Vardera tendensen är mycket oroväckande", påpekade Mello.

"Jag ifrågasätter ingalunda staternas rätt och plikt att skydda sig själv mot denna nya, förrädiska form av internationell kriminalitet. Men jag vill också säga att det finns ingen konflikt i att bekämpa terrorism och upprätthålla människorätten. Vardera kampen bör kunna föras utan några kompromisser", sade Vieira de Mello.

Vieira de Mello ville inte spekuklera i ett kommande krig, men sade ändå att man inom FNs humanitära enhet förberett sig på en eventuell konflikt med Irak. "Detta betyder inte att vi skulle förutspå krig, men vi måste ha full beredskap inför en humanitär katastrof", poängterade Vieira de Mello. Han uttryckte sin oro för vanliga irakier som fått lida mer än nog. "Den 10 december firade vi internationella människorättsdagen. Då behandlade FNs säkerhetsråd en rapport om hur skydda civilbefolkningen i konfliktsituationer. "Det må gälla vilken ny typ av internationellt krig som helst, så får de civila inte under någon omständighet bli utomstående offer, som några ansvarslösa människor brukar häva ur sig", sade Vieira de Mello.

Han fick även frågan om de fånga som tillfångatogs i Afghanistan och fördes som fångar på obestämd tid till den amerikanska flottbasen i Guantanamo på Kuba. Vieira de Mello sade sig vara förvånad över hur mycket uppmärksamhet som riktas på fångarna i Guantanamo. "Min uppfattning om Guantanamo är klar. Den står för sunt förnuft. USA utsattes den 11 september i fjol för en grym attack, och landet har all rätt att bekämpa dem som åsamkade tragedin samt förhindra nya attacker. Det är motiverat att hålla dessa människor i Guantanamo om man kan pressa ur dem tillräckligt med information som hjälper USA att förhindra nya attacker", förklarade Vieira de Mello.
YK
ihmisoikeudet