YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi keskusteli nuorten syrjinnästä


YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi piti toisen istuntonsa 12.-23. toukokuuta New Yorkissa. Pysyvään foorumiin kuuluu 16 henkilökohtaisessa ominaisuudessa toimivaa jäsentä, joista puolet on hallitusten, puolet alkuperäiskansojen valitsemia. Kokoukseen osallistui lisäksi tarkkailijoina alkuperäiskansojen, kansalaisjärjestöjen, hallitusten ja YK:n toimielinten edustajia.
Puheenjohtajana toimi norjalainen Ole Henrik Magga. Suomen valtuuskuntaa johti suurlähettiläs Marjatta Rasi, ja siinä oli mukana Saamelaiskäräjien ja saamelaisnuorten edustajia.

Pysyvän foorumin toisen istunnon erityisenä teemana oli alkuperäiskansojen lapset ja nuoret. Tästä aiheesta järjestettiin korkean tason paneelikeskustelu, jossa alkuperäiskansojen lasten ja nuorten todettiin kokevan ikätovereitaan enemmän syrjintää ja muita vaikeuksia. Muina keskustelun aiheina olivat pysyvän foorumin työmenetelmät sekä sen mandaatin kattamat kuusi asiakokonaisuutta: taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, ympäristö, terveys, ihmisoikeudet, kulttuuri ja koulutus.

Pysyvä foorumi hyväksyi joukon suosituksia, joilla pyritään parantamaan alkuperäiskansojen asemaa ja YK-järjestelmän toimintaa heidän asemansa edistämiseksi. Käydyissä keskusteluissa alkuperäiskansojen todettiin kuuluvan eri puolilla maailmaa
köyhimpään kansanosaan. Heidän kulttuuri-identiteettinsä on uhattuna samalla kun heidän mahdollisuutensa perinteisten elinkeinojensa harjoittamiseen ovat vähenemässä.

Alkuperäiskansat ovat etusijalla Suomen ihmisoikeuspolitiikassa. Alkuperäiskansojen pysyvän foorumin perustaminen YK:n talous- ja
sosiaalineuvoston alaisuuteen on merkittävä saavutus, ja se tulee parantamaan tärkeällä tavalla alkuperäiskansoihin liittyvien toimintojen näkyvyyttä ja koordinaatiota koko YK-järjestelmässä. YK:n yleiskokous hyväksyi joulukuussa pysyvän foorumin sihteeristön perustamisen.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Liisa Valjento, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö, puh: 09 1605 5068YK
ihmisoikeudet