YK-kokous etsii Helsingissä uusia ratkaisuja vähiten kehittyneiden maiden ongelmiin

Koronapandemian ja ilmastonmuutoksen kaltaisten kriisien seuraukset korostuvat köyhimmissä maissa. YK:n LDC Future Forum -konferenssi kokoaa tällä viikolla Helsinkiin huippututkijoita, päättäjiä ja kehitysyhteistyön tekijöitä pohtimaan uusia ratkaisuja globaalin kehityksen vauhdittamiseksi.

Yhteensä vähiten kehittyneissä maissa (nk. LDC-maat, Least Developed Countries(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) asuu yli miljardi ihmistä, joista noin kolme neljännestä elää köyhyysrajan alapuolella. Koronapandemian seurauksena äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä LDC-maissa on arvioiden mukaan kääntynyt nousuun. Koronapandemian, ilmastonmuutoksen ja velkaantumisen kaltaisten kriisien seuraukset korostuvat kantokyvyltään jo valmiiksi heikoissa maissa, ja erot maiden välillä ovat kasvaneet.

Vähiten kehittyneiden maiden osuus maailmankaupasta oli pieni jo ennen pandemiaa, kokonaisuudessaan alle prosentin. Esimerkiksi vuoden 2020 ensimmäisellä puolikkaalla raaka-aineiden hintojen putoaminen ja häiriöt toimitusketjuissa tiputtivat LDC-maiden tavaravientiä 16 prosentilla, mikä on heikentänyt tilannetta.

Näistä lähtökohdista muun muassa tunnetut taloustieteilijät Jeffrey Sachs ja Joseph E. Stiglitz sekä lukuisat muut tutkijat, poliitikot ja kehitysyhteistyön asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuvat 6.–7. lokakuuta Helsingissä järjestettävään LDC Future Forum -konferenssiin pohtimaan innovatiivisia, tutkimukseen perustuvia uudenlaisia ratkaisuja kehityksen vauhdittamiseksi.

Konferenssissa pureudutaan muun muassa köyhyyden vähentämiseen, laadukkaan koulutuksen ja terveydenhuollon varmistamiseen, teknologisen kehityksen hyödyntämiseen oikealla tavalla sekä ilmastonmuutokseen vastaamiseen.

Kansainvälinen yhteistyö globaaleiden ongelmien ratkaisemiseksi on myös Suomen etu

Suomi tukee konferenssin järjestämistä ja siihen osallistuvat muun muassa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sekä ulkoministeri Pekka Haavisto.

“Monet vähiten kehittyneistä maista ovat ottaneet merkittäviä askelia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asteittaisten muutosten sijaan tarvitaan kuitenkin kokonaisvaltaisempia uudistuksia, jotka perustuvat innovaatioihin ja aktiiviseen yksityisen sektorin osallistumiseen”, sanoo ministeri Ville Skinnari.

Konferenssin tavoitteena on luoda LDC-maille politiikkasuosituksia, tukea maiden pyrkimyksiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, vahvistaa niiden kansainvälistä kilpailukykyä sekä kiriä umpeen eroja muihin maihin.

Kansainvälinen yhteistyö vähiten kehittyneiden maiden tukemiseksi on tärkeää myös Suomen kaltaisten vauraiden maiden kannalta. Globaalin tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen on myös turvallisuuspolitiikkaa: esimerkiksi ilmastonmuutos ja pandemiat eivät tunne valtioiden rajoja, joten ne vaativat globaaleja ratkaisuja.

Köyhät maat eivät ole tuomittuja köyhyyteen – hyviä esimerkkejä on olemassa

Köyhien ja konfliktiherkkien maiden tilanne vaikuttaa joskus toivottomalta, mutta lukuisia myönteisiä esimerkkejä on olemassa. Aasian ja Tyynenmeren alueella jopa kymmenen kahdestatoista LDC-maasta nousee lähiaikoina keskitulotason maaksi.

Esimerkiksi Bangladesh ja Nepal ovat kärsineet vuosikymmenien saatossa konflikteista ja köyhyydestä, mutta ovat onnistuneet luomaan niin talouskehitystä, sukupuolten tasa-arvoa kuin toimivaa hallintoa.

Suomen kahdenvälisistä kehitysyhteistyökumppanimaista suurin osa luetaan vähiten kehittyneiden maiden kategoriaan.

Kokousta voi seurata verkossa reaaliaikaisesti sekä tallenteina

Konferenssin järjestää YK:n vähiten kehittyneisiin maihin sekä sisämaassa tai saarilla sijaitseviin kehitysmaihin keskittyvän korkean edustajan toimisto(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) yhteistyössä YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (UNU-WIDER) ja YK:n alaisen Sustainable Development Solutions Networkin(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (SDSN) kanssa.

Nyt järjestettävä tilaisuus pohjustaa tammikuussa 2022 Qatarin Dohassa pidettävää viidettä YK:n konferenssia vähiten kehittyneistä maista(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Kokousta voi seurata verkossa reaaliaikaisesti 6. ja 7. lokakuuta LDC Future Forum -konferenssin verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Samasta paikasta löytyvät myös keskustelujen tallenteet jälkikäteen.