Yhteisöpatentin jatkokäsittelylle yhteinen poliittinen lähestymistapa


Euroopan Unionia hiertänyt yhteisöpatentin otti merkittävän askeleen eteenpäin EU:n sisämarkkina-, kuluttaja- ja matkailuneuvoston kokouksessa Brysselissä 21.5.
Puheenjohtaja sai jäsenvaltiot taipumaan sopimukseen yhteisestä poliittisesta lähestyömistavaksi yhteisöpatenttijärjestelmän luomiseksi, sanoi Suomea kokouksessa edustanut ulkomaankauppaministeri Jari Vilén.

- Saavutettu sopimus on asian käsittelyn jatkon kannalta merkittävä askel, totesi ministeri Vilén lounaskeskustelun tuloksena syntyneestä lauselmatekstistä. Suomen kannalta yhteisöpatentin aikaansaaminen olisi erityisen toivottavaa. Suomalaiset
yritykset ovat erityisesti korkean teknologian alalla Euroopan johtavia patentoijia.

Keskustelujen tuloksena saavutettu yhteinen lähestymistapa tarkoitti ministeri Vilénin mukaan yhdistävien tekijöiden nimeämistä useista asiaan liittyvistä ongelmista. Tuomioistuinkysymys on yhä kaikille jäsenvaikein ratkaistava.
Patenttijärjestelmän yksityiskohtien ratkomista jatketaan heinäkuun alusta alkavalla Tanskan puheenjohtajakaudella. - Tanskan haasteena on nyt ylläpitää saavutettua kompromissihenkeä, ministeri Vilén totesi.

Julkisten hankintojen tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita koskevasta direktiiviehdotuksesta saavutettiin kokouksessa poliittinen yhteisymmärrys. - Direktiivi ohjaa ja tehostaa julkista hankintatoimintaa ja
laskee kustannuksia. Toiminnasta tulee direktiivin myötä määrätietoisempaa,suunnitellumpaa ja pitkäjänteisempää, ministeri Vilén luetteli. Uudet säännöt ovat ministerin mukaan EU:n laajentumisenkin näkökulmasta tärkeitä.

Hankintojen valintakriteerit on uuden direktiivin myötä painotettava ja kirjattava. Mukana ovat laatu- ja hintakriteerien lisäksi entistä
selkeämmin myös ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit hankintoja tehtäessä. Direktiivi mahdollistaa myös jopa neljä vuotta jatkuvat sopimukset tai ns.kumppanuudet palvelun tarjoajien ja hankkijoiden välillä.


Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Antti Riivari, kauppa- ja teollisuusministeriö, puh. (09) 1606 3742
EU