Yhteenveto feminististä ulkopolitiikkaa käsittelevästä konferenssista julkaistu

Marraskuussa 2022 järjestetystä, ulkoministeri Pekka Haaviston koolle kutsumasta tasa-arvokonferenssista on julkaistu englanninkielinen yhteenveto.

Åsa Regnér ja ulkoministeri
Haavisto.

Konferenssissa tarkasteltiin feminististä ulkopolitiikkaa ja arvioitiin sitä, miten Suomi on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa ulkopolitiikan keinoin tällä hallituskaudella. Kokoukseen osallistui korkeita virkamiehiä maista, jotka ovat nimenneet ulkopolitiikkansa feministiseksi. Lisäksi puhujana oli muun muassa UN Womenin varapääjohtaja Åsa Regnér.

Konferenssista on laadittu ulkoministeriössä englanninkielinen yhteenveto, joka tarkastelee muun muassa feministisen ulkopolitiikan määritelmiä, politiikan nimeämisen merkitystä ja feministisen ulkopolitiikan toimeenpanoa. Lisäksi yhteenvedossa käsitellään kansalaisyhteiskunnan roolia feministisessä ulkopolitiikassa.

Yhteenveto tarjoaa aineksia myös kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyöhön.