Viceutrikesminister Dobriansky: Nordliga dimensionens betydelse allt viktigare för USA

Relationerna mellan våra länder står på solid bas, sade Förenta staternas viceutrikesminister Paula Dobriansky på en presskonferens tisdagen den 8 oktober i Ständerhuset. Även utrikesminister Erkki Tuomioja deltog på presskonferensen. Inom USAs utrikesförvaltning ansvarar Dobriansky för människorätts-, miljö- och invandrarfrågor. Hon anlände till Finland för att delta i Arktiska rådets tredje utrikesministermöte, som inleds på onsdagen i Saariselkä.

I samtalen mellan Tuomioja och Dobriansky behandlades de centrala teman som kommer upp på Arktiska rådets möte, särskilt klimatförändringens inverkan. Dessutom behandlade man i de bilaterala samtalen det regionala samarbetet, spörsmål om hållbar utveckling och den nordliga dimensionen. Dobriansky berättade också att hon diskuterat aids-situationen med Tuomioja. Hon konstaterade att Finland och USA var ense i många frågor.

Då Tuomioja frågades om en kommentar om president George W. Bushs nattliga Irak-tal, skämtade utrikesministern att sovit vid tidpunkten, men sedan poängterade han FNs och säkerhetsrådets avgörande roll. Dobriansky poängterade att president Bush för många förhandlingar med olika kretsar, men hon försäkrade att konsultationsskedet fortfarande pågick. På en fråga om situationen för fångarna i Guantanamo svarade hon att fångarna hålls arresterade så länge som våldet fortsätter i Afghanstan. Hon påpekade också att förhållandena i lägret motsvarar de krav internationell rätt kräver. Tuomioja påpekade dock för sin del att tolkningarna av internationell rätt är olika.

För Förenta staterna är den nordliga dimensionen viktig . Det gäller för flera politiska delområden. Dobriansky nämnde som ett utmärkt exempel på USAs politik i detta avseende den nyligen i Helsingfors arrangerade kvinnoföretagarkonferensen, dvs. att befrämja ekonomisk tillväxt i regionerna genom nätverk. Enligt Dobriansky kan denna modell utnyttjas bl.a i Afghanistan. Hon såg det miljöpolitiska samarbetet som ett av de mest centrala elementen i den nordliga dimensionen.


.
Arktinen neuvosto
alueellinen yhteistyö
arktinen alue
ilmansuojelu
kestävä kehitys
pohjoinen ulottuvuus
ympäristö
ympäristönsuojelu