USA bad Finland om hjälp angående Irak

USA har vänt sig också till Finland med en förfrågan om Finland efter en eventuell Irakkonflikt skulle kunna hjälpa till att ordna med det humanitära biståndet i området. Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) bekräftar att förfrågan anlände på torsdagen.
- Det är inte en begäran i egentlig mening utan ett meddelande om USA:s egna förberedelser, berättade Tuomioja i Prag.
Enligt Tuomioja upprepar USA i sitt meddelande sin synpunkt på läget i Irak.
- De erbjuder uppenbarligen en mycket stor grupp länder att bistå med den humanitära hjälpen på olika sätt. Det är ett meddelande om att de är redo att ta emot hjälp av dem som vill ge den, berättade Tuomioja.

Om Finlands reaktion sade Tuomioja ingenting, eftersom han ansåg att det ännu är för tidigt att fatta ett beslut. Enligt hans mening måste man först se om Irak rättar sig efter FN:s resolution.
- Strävandena utgår ifrån att det eventuella massförstörelsevapenhotet kan avvecklas utan militära fullmakter, sade Tuomioja.

Det amerikanska utrikesministeriet meddelade redan i onsdags att man hört sig för hos ett femtiotal länder om deras beredskap att delta i ett eventuellt krig mot Irak. Också Tyskland har bekräftat att USA tagit kontakt på detta sätt.

USA:s begäran om humanitär hjälp kommer enligt UM att behandlas i normal ordning.
Tuomioja gav sin kommentar i anslutning till Natotoppmötet i Prag. Finland deltar i mötet för Natos fredspartnersländer på fredag.
(FNB)