Tillsammans för tillväxt - Östersjöaktörer samlas i Åbo i början av juni

Tillsammans för tillväxt - Östersjöaktörer samlas i Åbo i början av juni

Till Östersjödagarna i Åbo första veckan i juni väntas uppemot tusen representanter från alla Östersjöländer. Östersjödagarna i Åbo inleds den 2-3 juni med forumet för Östersjöområdets frivilligorganisationer som då samlas och under veckan hålls tiotals olika Östersjöevenemang.

I huvudfokus för dagarna står årsforumet för EU:s Östersjöstrategi och Baltic Development Forums toppmöte som ordnas som ett samevenemang den 3-4 juni. Värdar för detta är EU-kommissionen, Baltic Development Forum, utrikesministeriet som sköter Finlands ordförandeskap i Östersjöstaternas råd samt Åbo stad. Till forumet väntas representanter för regeringar, näringslivet, regioner och kommuner, forskningsinstitut och organisationer.

Huvudtema för forumet är ”Tillsammans för tillväxt – för ett blomstrande, gemensamt och förenat Östersjöområde”. I programmet betonas särskilt utvecklingen av samarbete inom näringslivet, innovationsnätverk, havs- och bioekonomi, miljökunnande samt Östersjöområdets kultur- och utbildningspotential. 

Hela programmet för Östersjödagarna i Åbo: Turku Baltic Sea Days 2014

För mera information: ambassadör för Östersjöfrågor Erja Tikka
Tfn: 0295 351 824
e-post: fornamn.efternamn@formin.fi