Ydinvoimakeskustelu kansainväliselle lehdistölle

Ydinvoimakeskusteluun osallistuivat Maria Kaisa Aula ja Mikko Elo (oik)
Ulkoministeriön lehdistö- ja kultturiosastolla pidettiin torstaina 23. toukokuuta kansainväliselle lehdistölle suunnattu keskustelutilaisuus Suomen eduskunnan ydinvoimapäätöksestä. Ydinvoiman vastustajia edusti kansanedustaja Maria Kaisa Aula ja puoltajia kansanedustaja Mikko Elo. Keskustelua seurasi toimittajia videoyhteyden kautta myös Suomen Tukholman suurlähetystössä ja se oli kuunneltavissa internetissä. Englanninkielisen ydinvoimakeskustelun nauhoitus on edelleen kuultavissa tällä verkkosivulla.

Aulan mukaan uusi ydinvoimala olisi uhka kestävän kehityksen vahvistumiselle Suomessa. Hän näkee myös ydinjätteen sijoituksen ongelmallisena, samoin mahdollisten ydinonnettomuuksien riskin. Aulan mukaan Suomen tulisi jouduttaa vaihtoehtoisten energiamuotojen rakentamista, mistä Suomella on paljon kokemusta ja tarjottavanaan uusia teknologiaratkaisuja. Mikko Elon mukaan Suomi tarvitsee ydinenergiaa olosuhteidensa vuoksi. Pitkät välimatkat ja kylmä ilmasto tekevät sen välttämättömiksi. Hänen mukaansa maakaasu ei käytännössä ole vaihtoehto ydinenergialle ympäristösyistä eikä sen vuoksi, että Suomi saa kaasua nyt vain yhdeltä suunnalta.Suomen taloudellinen kasvu edellyttää energian saatavuuden turvaamista ja siinä ydinvoiman lisärakentaminen on paras vaihtoehto.