Ydinterrorismin vastainen kokous edisti käytännön yhteistyötä

Ydinterrorismin vastainen kokous edisti käytännön yhteistyötä 

Ydinterrorismin torjuntaa koskevan globaalialoitteen (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT) yleiskokous järjestettiin Finlandia-talolla 16–17.6.2015. Yleiskokoukseen osallistui lähes 200 eri alojen asiantuntijaa 60 eri maasta ja kansainvälisestä järjestöstä.

GICNT-kokoukseen Helsingissä osallistui lähes 200 asiantuntijaa eri maista. Kuva: Marko Huttunen
GICNT-kokoukseen Helsingissä osallistui lähes 200 asiantuntijaa eri maista. Kuva: Marko Huttunen

Avauspuheessaan ulkoministeri Timo Soini korosti kansainvälisten sopimusten ja yhteistyön merkitystä turvallisuuden luomisessa niin ydinterrorismin vastaisessa työssä kuin yleisemmin. Kireässä poliittisessa tilanteessa käytännön yhteistyön merkitys korostuu. On tärkeä pyrkiä yhteistyöhön alueilla, joilla on löydettävissä yhteisiä intressejä, kuten ydinterrorismin vastaisessa työssä.

Yleiskokous oli onnistunut. Se hyväksyi suunnitellusti työryhmien suunnitelmat tulevalle kaksivuotiskaudelle, ja kokouksesta annettiin yhteispuheenjohtajien julkilausuma.

Ulkoministeri Soini korosti puheessaan kansainvälisten sopimusten ja yhteistyön merkitystä. Kuva: Marko Huttunen
Ulkoministeri Soini korosti puheessaan kansainvälisten sopimusten ja yhteistyön merkitystä. Kuva: Marko Huttunen

Suomen näkyvä rooli aloitteessa sai jatkoa kun Säteilyturvakeskuksen johtava asiantuntija Kari Peräjärvi valittiin aloitteen yhden työryhmän puheenjohtajaksi. Aloitteella on kolme työryhmää. Peräjärven työryhmä kehittää kansainvälistä yhteistyötä radioaktiivisten aineiden havaitsemiseksi, mikä on välttämätön edellytys ydinuhkien torjumisessa.

Kaksipäiväisen kokouksen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus vierailla Olkiluodon ydinvoimalaitoksella ja tutustua käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen. 

GICNT on Yhdysvaltain ja Venäjän vuonna 2006 yhdessä käynnistämä aloite, jonka tavoitteena on estää terroristeja hankkimasta, kuljettamasta ja käyttämästä ydinmateriaalia tai radioaktiivisia aineita. Tarkoituksena on vahvistaa kumppanimaiden kansallisia valmiuksia sekä parantaa edellytyksiä kansainväliselle yhteistyölle.

Nykyisin GICNT:hen kuuluu 86 maata, ja sen yhteispuheenjohtajina toimivat Yhdysvallat ja Venäjä.

Lauri Hirvonen

Kirjoittaja vastaa ydinsulku- ja ydinaseriisuntakysymyksistä Asevalvonnan yksikössä.