Lära genom lek

Lära genom lek

”Lärarens uppgift är att ge barnen en chans att känna glädje och hopp och att drömma”, säger palestiniern Hanan al-Hroub som valdes till världens bästa lärare förra året. Al-Hroub besökte Helsingfors på veckoslutet på inbjudan av utrikesministeriet.

Palestiniern Hanan al-Hroub valdes till väldens bästa lärare 2016. Med lekens hjälp lär hon barn samarbeta och respektera varandra. Bild: Tiina Kirkas
Palestiniern Hanan al-Hroub valdes till väldens bästa lärare 2016. Med lekens hjälp lär hon barn samarbeta och respektera varandra. Bild: Tiina Kirkas

Hanan al-Hroub söker bland fotona på sin telefon och visar en pojke som ritar en cirkel på ett vitt papper. Minen är koncentrerad, stämningen avspänd.

”Ser du att han ler?” frågar al-Hroub.

Hanan al-Hroub, 44, undervisar 7-åringar i Samiha Khalil-skolan i al-Bireh nära Ramallah. Med hjälp av återvinningsmaterial har hon gjort klassrummet till ett färggrant utrymme där barnen en stund får göra sådant som barn gör: rita, pyssla, svänga hulauhularing, skratta.

”Lärarens uppgift är att ge barnen en chans att känna glädje och hopp och att drömma”, säger al-Hroub.

I de palestinska områden som ockuperas av Israel är barnen så gott som dagligen vittne till våld eller så anar de i varje fall sina föräldrars oro. Därför behöver de stöd och modeller för hur man löser vardagens problem utan våld.

Al-Hroubs metod utgår från barnens naturliga förmåga att leka. Hon utnyttjar spel och lekar i undervisningen, vilket uppmuntrar barnen att lära sig, men också att fundera på moraliska och etiska frågor. Tanken är att stärka positivt beteende, som samarbete.

”Det är viktigt att barnen lär sig inbördes förtroende och respekt. Samtidigt måste man minnas att barnen är individer, alla har sina egna specialbehov.”

Lek gör det roligt att lära

Hanan al-Hroub utvecklade sin lekorienterade undervisningsmetod när två av hennes egna barn blev vittnen till en skjutning där deras far skadades.

”Barnen mådde dåligt och skolan intresserade dem inte. Lärarna klarade inte av att hjälpa dem.”

Al-Hroub skapade en lekhörna i hemmet där hon sakta men säkert väckte barnens lust att lära igen. Hon prövade metoden också i sin närmaste krets och sedan i undervisningen. Hon har också skrivit en bok om sina lärdomar.

Al-Hroubs förtjänster imponerade också på Varkey-stiftelsen som belönade henne med Global Teacher Prize 2016. Prissumman är en miljon US-dollar.

På veckoslutet besökte al-Hroub Helsingfors och mässan för utbildningssektorn Educa. Hon bekantade sig också med lågstadieskolan Meri-Rastilan ala-aste i Nordsjö i östra Helsingfors.

”Skolans positiva atmosfär och multikulturalismen gjorde intryck på mig. I klassrummen talades flera språk, men barnen lär sig också finska.”

Al-Hroub anser att många länder kunde lära sig av Finlands sätt att integrera invandrarbarn.

”När det finns respekt för barnens modersmål och religion lär de sig också respektera Finland”, säger al-Hroub.

Finland har understött palestiniernas utbildning i 20 år med totalt 25 miljoner euro

  • Sedan 2010 har stödet riktats till budgeten för den palestinska myndighetens undervisningsministerium. Med medlen har det byggts skolor, utbildats lärare, förvaltningen har utvecklats och det har ordnats aktiviteter för eleverna.
  • Också Tyskland, Belgien, Norge och Irland finansierar undervisningssektorn.
  • Under åren 2017–2013 är Finlands stöd nio miljoner euro.
  • Finland stöder också småbarnspedagogiken genom FN:s barnfond Unicef.
Tiina Kirkas

Skribenten är redaktionssekreterare för tidningen Kehitys-Utveckling