Viides neuvottelukierros käytiin Arlingtonissa, Yhdysvalloissa

Viides neuvottelukierros käytiin Arlingtonissa, Yhdysvalloissa

EU:n ja Yhdysvaltojen välisissä vapaakauppasopimusneuvotteluissa käytiin viides neuvottelukierros Arlingtonissa, Yhdysvalloissa 19–23.5. Neuvotteluja käytiin lähes kaikilla sopimuksen eri osa-alueilla: markkinoillepääsy, sääntely ja säännöt. Monilla osa-alueilla on jo edetty tekstipohjaiseen käsittelyyn, esimerkiksi tekniset kaupanesteet, kilpailu, valtioiden välinen riitojenratkaisu sekä pienet ja keskisuuret yritykset, jotka osapuolten maaliskuisen päätöksen mukaan saavat oman lukunsa sopimukseen. 

Osapuolet uskoivat neuvottelukierroksen päätyttyä, että tulevilla kierroksilla neuvottelut tullaan käymään lisääntyvässä määrin tekstiehdotusten pohjalta, esimerkkinä tämän kierroksen aikana edistyneet neuvottelut kestävästä kehityksestä, joka kattaa työelämän normit ja ympäristön.

Sääntely sai tälläkin neuvottelukierroksella erityishuomiota, ja molempien osapuolten sääntelyviranomaiset ovat osallistuneet sektorityöskentelyyn. Esimerkiksi autosektorilla sääntelyviranomaiset etenivät vertailemalla teknisiä turvallisuusmääräyksiä, sekä keskustelemalla siitä, mitä tietoja tarvitaan vertailukelpoisten turvallisuustasojen määrittämiseen sekä miten tämä tieto kootaan.

Kemian alalla taas harmonisointi tai vastavuoroinen tunnustaminen ei ole vaihtoehto, joten sääntelyviranomaiset tutkivat tapoja parantaa tietojenvaihtoa tavalla, joka voisi edesauttaa sääntelyprosesseja molemmin puolin Atlanttia.

Vaikka osapuolet kävivät tiiviitä keskusteluita sääntelyn yhtenevyydestä, ei vielä olla pisteessä, jossa neuvoteltaisiin valmiin tekstin perusteella.

Neuvottelukierroksen aikana järjestettiin myös sidosryhmätapaaminen, johon osallistui noin 300 kansalaisyhteiskunnan edustajaa mukaan lukien yrityksiä, kuluttajia, ammattiliittoja, kansalaisjärjestöjä ja osavaltioiden edustajia. Sidosryhmätapaamisia järjestetään jatkossakin, seuraava tapahtuma on 3. kesäkuuta Brysselissä.

Yhdysvallat ja EU neuvottelevat kauppasopimuksesta, joka kattaisi puolet maailman bruttokansantuotteesta. Neuvottelut kunnianhimoisesta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta alkoivat kesällä 2013. Seuraava neuvottelukierros pidettäneen heinäkuussa.

Lue lisää: