Videotoimittajat kertovat Afganistanin naisten arjesta

Afganistanin rauhaan tähtäävä tiekartta on pitänyt ja maan uutta perustuslakia valmistellaan parhaillaan. Uuden ajan alkua dokumentoivat ulkoministeriön tukeman Aina-hankkeen kouluttamat naisvideotoimittajat.

"Paikallisten naisten on helpompi kertoa ongelmistaan naistoimittajille. Meidän dokumenteissamme käsitelläänkin paljon juuri naisten elämää koskevia teemoja. Dokumentti ei ole tietenkään nopein kanava kertoa tilanteesta, mutta monet ovat kokeneet puhumisen helpottavaksi", kertoo Nasima Mustafa, yksi koulutusohjelmassa opiskelleista. Syvällisempi pureutuminen vaikeisiin aiheisiin sopii naistoimittajille, sillä nopeatahtisessa päivittäisuutisoinnissa naiset tavallisesti pysyttelevät taka-alalla.

Työn alla olevat dokumentit käsittelevät naisten asemaa ja perustuslakia, lasten elämää, naisten oikeuksia ja naisia politiikassa. Kaikkia dokumentteja ei olla voitu vielä Afganistanissa näyttää, sillä avoimesti puhuneita naisia halutaan suojella. Videotoimittajienkaan liikkuminen ei ole aina ongelmatonta Mustafa sanoo: "Vaikka naisjournalisteja näkeekin kadulla, nainen kameran kanssa on uusi asia. Aluksi meillä oli kuvauskeikoilla turvamiehet mukana, mutta vähitellen oli pakko mennä eteenpäin ja ottaa riskejä. Tilanteen muuttumista ei voi jäädä odottamaan. Koskaan ei voi silti tietää, miten vastaantuleva sinuun ja kameraasi suhtautuu."

Ammatin lisäksi uusi vaikutuskanava

Aina-hankkeen ideana oli tarjota paikallisille journalisteille työkaluja ilmaista itseään ja saada esiin paikallinen näkökulma Afganistanin tilanteesta. Suomeksi Aina merkitseekin peiliä. Vuoden kestävän koulutuksen aikana on opiskeltu kameratekniikkaa, ohjausta, käsikirjoitusta ja leikkaamista.

"Taliban-hallinnon aikana naisilla ei ollut mahdollisuutta työskennellä kodin ulkopuolella. Itse jätin opetustehtävät lastentarhassa. Hallinnon kaaduttua tarjoutui mahdollisuus osallistua Ainan koulutukseen." Naisten aseman heikentymisen lisäksi talibanien kaudella vaikeutuivat myös demokraattinen kehitys ja tiedotusvälineiden toiminta. "Dokumentit ovat hyvä väline tuoda asioita esille, sillä lukutaidottomuus on Afganistanissa yleistä. Talibanin aikana tuhotut vastaanottimet näkyvät edelleen televisioiden pienenä määränä. Vajausta paikkaa kylästä toiseen liikkuva auto, jonka varusteina ovat valkokangas sekä vastaanotin."

Kurssille osallistuneita naisia oli 13 ja heistä vakituisesti on työllistynyt kuusi, Nasima Mustafa heidän joukossaan. Muut opiskelevat edelleen ja tekevät kuvaustöitä freelancerina. Tulevaisuuden suunnitelmissa on perustaa oma ohjelmatoimisto, jolloin työ saataisiin taloudellisesti kestävälle pohjalle.

Aina-hankkeessa opiskelleiden videotoimittajien tekemä dokumentti Afghanistan Unveiled esitetään 26. lokakuuta YLEn kanavalla.

Ulkoministeriön kehitysyhteistyösivut(Linkki toiselle web-sivustolle.)

kulttuuri