Ryssland lovar förhandla med EU om tankfartyg Moskva

7. 2 (FNB) Rysslands utrikesminister Igor Ivanov lovade på fredagen att Ryssland inom kort förhandlar med EU om enhetliga normer för tankfartyg som transporterar olja.
Frågan togs upp under ett samtal mellan Ivanov och Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja i Moskva.

I själva verket kom Rysslands och Finlands regeringschefer redan i torsdags överens om förhandlingarna, när de diskuterade oljetankfartyget Stemnitsas färd på Finska viken, sade Tuomioja.
Ivanov och Tuomioja var rätt samstämmiga i fråga om Irakläget. Båda underströk att FN:s säkerhetsråds beslut bör verkställas.
Ivanov betonade att de internationella vapeninspektörernas arbete måste stödas och att inspektörerna måste ges alla möjligheter att verka. Irak bör hjälpa till i inspektionerna, framhöll Ivanov också.
Tuomioja sade att det är FN:s säkerhetsråd som skall fatta beslut om huruvida några extra fullmakter behövs.

Ivanov sade att Ryssland inte utesluter det att FN:s säkerhetsråd ger nya resolutioner beträffande Irak. Han betonade emellertid också att det i dag inte finns behov av någon ny resolution som skulle möjliggöra militärt våld mot Irak.

Relationerna mellan Ryssland och EU diskuterades också av utrikesministrarna och Tuomioja berättade att ett nytt program om den nordliga dimensionen är under beredning. Det nya programmet kommer att vara mera konkret än det förra, sade Tuomioja.

Då de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland diskuterades tog man också upp bland annat frågan om de fyra barn som bortförts till Ryssland från Finland i vårdnadstvister. Enligt Tuomioja är Ryssland inte berett att underteckna den internationella Haagkonventionen om bortförande av barn. Ivanov lovade dock diskutera fallen med den ryske justitieministern.

I fråga om byråkratin gällande Finlands generalkonsulats nybygge i S:t Petersburg sade Ivanov att Ryssland inom de närmaste dagarna föreslår en lösning som finländarna säkert kan godta.