Vastuullisen liiketoiminnan tietoa yrityksille eri maista

Joukko Suomen edustustoja maailmalla on julkaissut napakkaa vastuullisen liiketoiminnan tietoa omista kohdemaistaan. Raporttien tavoitteena on tarjota yrityksille helposti ymmärrettävää tietoa kunkin maan toimintaympäristöstä liittyen esimerkiksi työelämän oikeuksiin, ympäristön suojeluun ja lapsityövoiman yleisyyteen. Raportit ovat saatavilla Team Finlandin Market Opportunities -verkkopalvelussa.

Vastuullisuuden tie vapaaehtoisesta toiminnasta velvoitteeksi

Vastuullisen liiketoiminnan keskeisenä ajatuksena on, että yritykset pyrkivät ehkäisemään ja pysäyttämään sekä omasta että liikekumppaneiden toiminnasta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Euroopan komissio on seurannut vastuullisuuden etenemistä ja todennut, että se on liian hidasta. Lisäksi EU-maista Ranska ja Saksa ovat tehneet vastuullisista toimintatavoista velvoittavia yrityksille. Komissio haluaa välttää kansallisen sääntelyn tilkkutäkin ja samalla edistää vastuullisia toimintatapoja. Siksi komissio on ehdottanut EU-tason sääntelyä sekä yritysvastuusta​(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) että pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden torjunnasta​(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Parhaillaan komissio neuvottelee jäsenmaiden kanssa sääntelyehdotuksista.

Tieto on valttia vastuullisuuden toteuttamisessa

Vastuullisuuden muuttuminen velvoittavaksi tarkoittaa yrityksille sitä, että niiden tulisi olla selvillä, miten niiden omat toiminnot, kuten esimerkiksi ostokäytännöt, vaikuttavat alihankkijan toimiin. Tilaajayritysten tulisi myös olla selvillä, miten alihankkijat huolehtivat esimerkiksi riittävästä työturvallisuudesta, miten ne hoitavat vaarallisten jätteiden käsittelyn ja onko työntekijöillä järjestäytymisvapaus.

Ensisijaisesti yritykset kysyvät näitä kysymyksiä liikekumppaneiltaan. Jotta yritykset osaavat kysyä oikeat kysymykset kultakin toimittajalta, niiden pitäisi ymmärtää kunkin maan toimintaympäristöä.

Tieto verkossa on kuitenkin hajanaista ja usein vaikeasti ymmärrettävää. Tämä on haaste varsinkin pienemmille yrityksille, joilla ei ole omaa vastuullisuusvastaavaa. Yritykselle voi olla myös vaikeaa arvioida, mikä tieto on luotettavaa.

Edustustojen laatimat vastuullisen liiketoiminnan raportit ovat keino helpottaa yritysten taakkaa. Ne auttavat yrityksiä ymmärtämään, missä olennaiset vastuullisuusriskit ovat ja toimimaan niin, etteivät riskit toteudu. Market Opportunities(Linkki toiselle web-sivustolle.) -sivustolla olevien maakohtaisten raporttien sisältö perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon.