Valtionhallinnon Kiina-toimintaohjelma on päivitetty

Ulkoministeriö on päivittänyt vuonna 2010 laadittua valtionhallinnon Kiina-toimintaohjelmaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. Päivitetyllä toimintaohjelmalla pyritään varmistamaan ajantasainen tilannekuva nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä vastaamaan Kiinaan liittyvään tiedontarpeeseen, joka on merkittävästi lisääntynyt. Päivitetty toimintaohjelma vahvistaa johdonmukaisuutta sekä Suomen olemassa olevia linjauksia ja toimintatapoja.

Toimintaohjelmassa kuvataan ensi sijaisesti Suomen Kiina-suhdetta, yhteistyöaloja ja toimintatapoja sekä Suomen osallistumista EU:n yhteisen Kiina-politiikan laatimiseen. Toimintaohjelmassa huomioidaan myös laajempi kansainvälinen toimintaympäristö, ml. Kiinan globaali asemoituminen ja suurvaltasuhteet.