I statsrådets människorättspolitiska redogörelse granskas även Finlands människorättsfrågor

Utrikesminister Erkki Tuomioja presenterade i onsdags förnöjt statsrådets första människorättspolitiska redogörelse. Tidigare har den internationella människorättssituationen granskats i utrikesministerns redogörelser till riksdagen. Den nu föreliggande redogörelsen har utarbetats i samarbete med olika ministerier och medborgarorganisationer och i den tar man för första gången även upp frågor som gäller de mänskliga rättigheterna i Finland. Om en vecka är redogörelsen föremål för en remissdebatt, då hela riksdagen ges möjlighet att diskutera ämnet.

Chefen för utrikesministeriets enhet för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter Johanna Suurpää delade Tuomiojas förhoppningar om att Finland skulle kunna bli medlem av FN:s kommission för mänskliga rättigheter för perioden 2005-2007. I kommissionen sitter traditionellt alltid ett nordiskt land, för närvarande är detta land Sverige. Härnäst borde det vara Finlands tur, konstaterade Suurpää. Medlemmarna i kommissionen för de mänskliga rättigheterna väljs i början av maj av FN:s ekonomiska och sociala råd, där Finland för närvarande är ordförande.

Vid presskonferensen tog man även upp den aktuella frågan om slovakiska romers asylansökningar i Finland. Tuomioja betonade att den påskyndade behandlingen av asylansökningar överensstämmer med FN-konventionerna. De slovakiska romerna behandlas i Finland på samma sätt som andra asylsökande, och varje ansökan behandlas som ett enskilt fall. De slovakiska romernas ankomst till Finland beror i mångt och mycket på att människor vilseletts, vilket redan i sig är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Tuomioja berättade att han under sitt besök i Slovakien diskuterat den romska minoritetens problem med landets utrikesminister. Han är övertygad om att Slovakiens regering förstår problemets allvar och strävar efter att förbättra situationen. I Finland utgår man inte ifrån att det i nuvarande eller kommande EU-länder skulle finnas sådana problem som skulle motivera asyl.

Tuomioja ansåg att Finlands mest betydande människorättsproblem är ursprungsfolkens rättigheter. Till exempel jordinnehavsfrågorna är redan som processer svåra. Totalvägrarnas ställning å andra sidan är inte ett stort problem, men ett prekärt sådant. Finland borde därför få ordning på sin lagstiftning gällande dessa frågor.Statsrådets första redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna har godkänts

ihmisoikeudet