Statsrådet utnämnde en ny avdelningschef och en inspektör för utrikesförvaltningen

Statsrådet utnämnde en ny avdelningschef och en inspektör för utrikesförvaltningen

Vid sitt sammanträde den 26 maj utnämnde statsrådet utrikesrådet Satu Santala till avdelningschef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning och utrikesrådet Outi Holopainen till inspektör för utrikesförvaltningen från och med den 1 september 2016  till och med den 31 augusti 2020.

Satu Santala

Satu Santala övergår till tjänsten som avdelningschef från uppdraget som representant för de baltiska och de nordiska länderna i Världsbanksgruppens styrelse i Washington, som hon innehaft sedan 2013.

Santala har tidigare arbetat bland annat som biträdande avdelningschef och som enhetschef vid den utvecklingspolitiska avdelningen.

Hon har erfarenhet av utrikesrepresentationen från New Delhi och Dar es Salaam.

Santala har varit i utrikesförvaltningens tjänst sedan 1994.

Outi Holopainen

Outi Holopainen övergår till uppdraget som inspektör för utrikesförvaltningen från Finlands ambassad i Lissabon där hon varit ambassadchef sedan 2013.

Tidigare har Holopainen tjänstgjort bland annat som enhetschef vid utrikesministeriets politiska avdelning. Hon har också tjänstgjort vid Finlands beskickningar i Stockholm och Bonn.

Holopainen har varit i utrikesförvaltningens tjänst sedan 1988.

Ytterligare information: Vesa Lehtonen, chef för personalförvaltningen, tfn 0295 351 439.