Valtionavustusten hakukierroksen toinen vaihe auki suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön

Ulkoministeriö avaa 17. maaliskuuta 2021 suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoisen kehitysyhteistyön hakukierroksen toisen vaiheen, vuosille 2022–2025. Haku sulkeutuu 7. toukokuuta 2021.

Valtionavustusta kehitysyhteistyöhön voivat hakea ne 31 järjestöä, joille myönnettiin avustuskelpoisuus ensimmäisessä vaiheessa.

Haun toisessa vaiheessa haettavina ovat valtionavustukset kehitysyhteistyöohjelmiin vuosille 2022–2025. Alustavan suunnitelman mukaan ohjelmatukea tullaan tällä hakukierroksella kohdentamaan vuosille 2022–2025 vuositasolla noin 68 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 270 miljoonaa euroa.

Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunnattua kehitysyhteistyömäärärahaa. Ulkoministeriö myöntää ohjelmatukea pääsääntöisesti neljän vuoden välein järjestettävillä avoimilla hakukierroksilla. Nyt avattavan hakukierroksen päätökset tehdään loppuvuodesta 2021.

Ohjelmatuen instrumenttikuvauksen mukaan vahva, monipuolinen ja itsenäinen kansalaisyhteiskunta luo pohjaa kestävälle kehitykselle, demokratialle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Ohjelmatuki suomalaisille kansalaisjärjestöille edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja koko Agenda 2030:n kantavaa periaatteetta, että ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen. Lisäksi toimintaa ohjaavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Ohjelmatuki on merkittävä osa Suomen kehityspolitiikan ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen toimeenpanoa. Ohjelmatuki on valtionavustuslain mukaista harkinnanvaraista rahoitusta suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeille ja toiminnalle. Järjestöjen monivuotisilla ohjelmallisilla kokonaisuuksilla on selkeästi määritellyt tulostavoitteet ja pitkän aikavälin kehitysvaikutus.

Toisen hakukierrosvaiheen hakuilmoitus on ohjelmatuen verkkosivuilla. Haku päättyy 7.5.2021.