Valtionavustushaku kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian täydennyskoulutuksen järjestämistä varten

Korkeakoululle tai muulle täydennyskoulutusta järjestävälle yhteisölle vuosina 2019-2021 suunnattu hakukierros päättyy perjantaina 15.3.2019 klo 16.00.

Ulkoministeriö myöntää korkeakoululle tai muulle täydennyskoulutusta järjestävälle yhteisölle vuosille 2019-2021 harkinnanvaraista valtionavustusta kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian täydennyskoulutuksen järjestämistä varten. Tarkoitusta varten on varattu yhteensä 270 000 euroa, mikä saa kattaa korkeintaan 80 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Avustus on tarkoitettu Suomessa tai ulkomailla tapahtuvan kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian kurssimuotoisen täydennyskoulutuksen järjestämistä varten. Avustusta myönnetään koulutukseen, joka on suunnattu ympäristösopimusneuvotteluissa mukana oleville kansainvälisille neuvottelijoille (esim. virkamiehet, kansalaisjärjestöjen edustajat ja tutkijat) siten, että se lisää vuorovaikutusta kehitys- ja teollisuusmaista tulevien neuvottelijoiden välillä. Koulutuksen tavoitteena on tukea kehitysmaiden kapasiteetin vahvistamista ja avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään puolet koulutukseen osallistuvista henkilöistä tulee kehitysmaista.

Avustusta haetaan kirjallisesti. Avustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön seurannassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustuksen myöntämistä koskeva päätös sisältää tarkemmat avustuksen maksamiseen, käyttöön ja käytön seurantaan sovellettavat ehdot.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriöön perjantaina 15.3.2019 klo 16.00 mennessä. Lisätietoja kurssin tavoitteista ja hakuehdoista liitteessä. Lisätietoja antaa Maria Forslund, ulkoministeriön kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö, puh. 0295 351 702 sähköposti maria.forslund(at)formin.fi

Hakuohje kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian täydennyskoulutuksen järjestämistä varten (PDF, 3 sivua, 292KB)