Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan vuonna 2024

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut). Haku on käynnissä 6.–30. marraskuuta 2023. Ulkoministeriö järjestää hakuun liittyvän infotilaisuuden 10. marraskuuta.

Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta suomalaisten kansalaisjärjestöjen toimintaan, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan.

Vuoden 2024 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Hallitusohjelman mukaisesti painopisteitä ovat:

  • Euroopan unioni geopoliittisena ja globaalina toimijana
  • laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö
  • tuki sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestykselle
  • kriisinhallinta sekä rauhanomainen konfliktinehkäisy ja -ratkaisu (mukaan lukien rauhanvälitys)
  • ihmisoikeuksien edistäminen

Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2024 valtion talousarviossa tähän varoja. Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2024. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001)(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tuki on harkinnanvaraista yleisavustusta ja se myönnetään yksivuotisena.

Tukea voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa rekisteröidyille ja oikeustoimikelpoisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille tai yhteisöille (rekisteröity yhdistys tai säätiö), jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään yhden vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille.

Haku tapahtuu haeavustuksia.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksen tekeminen edellyttää valtuutusta, jonka voi hakea suomi.fi-palvelussa. Joissain tapauksissa valtuusoikeudet tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tarvittavien valtuuksien tarkistaminen ja hankkiminen on hakijan vastuulla. Tarkempia tietoja suomi.fi-valtuuksista löytyy Valtiokonttorin sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Hakemusten on oltava perillä 30.11.2023 kello 16.15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ulkoministeriö järjestää hakuun liittyvän infotilaisuuden kansalaisjärjestöjen edustajille 10.11. kello 11.00–12.00 Merikasarmilla osoitteessa Laivastokatu 22, Helsinki. Sisäänkäynti tilaisuuteen G-valvomosta. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä kysymyksiä hakuun liittyen ja nähdä demoesittely valtioneuvoston uudesta yhteisestä hakujärjestelmästä osoitteessa haeavustuksia.fi. Otathan henkilöllisyystodistuksen mukaan sisäänpääsyä varten. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 9.11. kello 16.00 mennessä tämän linkin kautta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Lisätietoja

  • UTPvaltionavut@gov.fi