Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan vuonna 2023

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut).

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan.

Vuoden 2023 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Painopisteitä ovat

 • sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö;
 • konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys;
 • ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus;
 • Euroopan unioni globaalina toimijana;
 • laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö sekä
 • ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat.

Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2023 valtion talousarviossa tähän varoja. Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2023. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001)(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Hakemuksen tulee sisältää perustiedot järjestöstä, toiminnan ja tavoitteiden kuvaus, kokonaiskustannusarvio sekä selvitys omarahoitusosuudesta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko avustusta hakeva kansalaisjärjestö Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Valtionavustuksen määrän ja omarahoitusosuuden osalta noudatetaan valtionavustuslain 6 §. Järjestöt kattavat lähtökohtaisesti osan tuettavan toiminnan kustannuksista itse. Hakemuksessa tulee esittää tältä osin riittävä selvitys.

Hakemuksen voi lähettää

 • sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.UM@formin.fi tai
 • kirjeitse osoitteeseen

  Ulkoministeriö
  Kirjaamo
  PL 176
  00023 Valtioneuvosto

viimeistään 25. marraskuuta 2022 klo 16.15.

Kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus: UTP valtionapuhakemus / POL-60. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja: