Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan – vuoden 2020 hakukierros auki

Valtionavustukset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään kansalaisjärjestötoimintaan – vuoden 2020 hakukierros auki

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut). Hakukierros on auki 2.-22.11.2019

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan. Vuoden 2020 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2016) painopisteitä ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Painopisteitä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö.

Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2020. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet Palvelut ja rahoitus -> Ulko- ja turvallisuuspolitiikka – tuki järjestöille