Valtionavustukset suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön vuosille 2022–2025

Valtionavustukset suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön vuosille 2022–2025

Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön vuosille 2022–2025 on käynnissä avustuskelpoisuuden hakemisen osalta 28.10.2020–30.11.2020.

Ulkoministeriö avaa 28. lokakuuta 2020 hakukierroksen suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön vuosille 2022–2025. Hakukierros on kaksivaiheinen: haun ensimmäisessä vaiheessa haetaan avustuskelpoisuutta ja haun toisessa vaiheessa valtionavustusta järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmille.

Haun ensimmäinen vaihe on auki 28.10.–30.11.2020. Hakijan avustuskelpoisuudesta annetaan joko myönteinen tai kielteinen päätös. Haun toinen vaihe avataan keväällä 2021 ja siinä vaiheessa valtionavustusta kehitysyhteistyötoiminnalleen voivat hakea ne järjestöt, joille on myönnetty avustuskelpoisuus hakukierroksen ensimmäisessä vaiheessa.

Ohjelmatuen instrumenttikuvauksen mukaan vahva, monipuolinen ja itsenäinen kansalaisyhteiskunta luo pohjaa kestävälle kehitykselle, demokratialle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Ohjelmatuki suomalaisille kansalaisjärjestöille edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja koko Agenda 2030:n kantavaa periaatteetta, että ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen. Lisäksi toimintaa ohjaavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Ohjelmatuki on merkittävä osa Suomen kehityspolitiikan ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen toimeenpanoa. Ohjelmatuki on valtionavustuslain mukaista harkinnanvaraista rahoitusta suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeiden ja toiminnan monivuotisille ohjelmallisille kokonaisuuksille, joilla on selkeästi määritellyt tulostavoitteet ja pitkän aikavälin kehitysvaikutus.

Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunniteltua kehitysyhteistyömäärärahaa. Alustavan suunnitelman mukaan vuosille 2022–2025 kohdennettaisiin tällä hakukierroksella vuositasolla noin 68 miljoonaa euroa eli yhteensä neljän vuoden aikana noin 270 miljoonaa euroa.

Avustuskelpoisuutta haetaan täyttämällä perustietoilmoitus hakuaikana 28.10.2020-30.11.2020. Perustietoilmoitus jätetään ulkoministeriön asiointipalvelun kautta. Hakijat tunnistautuvat asiointipalveluun suomi.fi –palvelun kautta. Perustietoilmoitus ja sen liitteet toimivat hakemuksena haun ensimmäisessä vaiheessa. Hakuilmoitus kriteereineen, tieto hakemuksen pakollisista liitteistä ja ohjelmatuen ehdot ja hakuun liittyvä lisätieto ovat ohjelmatuen verkkosivulla.

Hakemuksena toimivan perustietoilmoituksen liitteineen tulee olla ulkoministeriössä viimeistään maanantaina 30. marraskuuta 2020 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.