Valtionavustukset rauhantyöhön vuonna 2020 – hakukierros auki

Ulkoministeriö on avannut haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvion mukaisesti momentin 24.90.50 (Eräät valtionavut) rauhantyötä edistävän toiminnan valtionavustukset. Hakukierros on auki 20.3.-17.4.2020

Avustuksen tarkoituksena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy rauhantyön edistämiseen. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan. Hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2016) painopisteitä ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys sekä ulkoministeriön rauhanvälityksen toimintaohjelma (2011).

Painopisteitä ovat naisten ja nuorten osallistumisen edistäminen rauhanprosesseissa (YKTN päätöslauselmat 1325 ja 2250), uskontojen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, vesi- ja luonnonvaradiplomatia sekä rauhantyön sovellukset ja teknologiat.

Avustus on yleisavustusta järjestön toimintaan vuodelle 2020. Avustusprosessiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet: Valtionavustukset rauhantyöhön vuonna 2020