Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille 2021–2024

Haku suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen vuosina 2021–2024 on käynnissä 31. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020.

Ulkoministeriö avaa 31. tammikuuta 2020 hanketuen hakukierroksen suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen vuosina 2021–2024. Alustavan suunnitelman mukaan vuosille 2021–24 tullaan tällä hakukierroksella kohdentamaan yhteensä noin 25 miljoonaa euroa.

Haettavana oleva avustus on harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka myöntämisessä ja käyttämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään valtionavustuslain 7 §:ssä.

Hanketukea voi hakea hakukriteerit täyttäville kehitysyhteistyöhankkeille, mukaan lukien vuosina 2021–2022 jo käynnissä oleville hankkeille. Valtionavustus on tarkoitettu toimintaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä ihmisoikeuksien toteutumiseksi YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030:n), Suomen kehityspoliittisten painopisteiden ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa myös kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia ja toimintatilaa. Hanketukea voi hakea ainoastaan hankkeen toiminnalliseen vaiheeseen.  Hanketuki on määräaikaista avustusta.

Valtionavustuksella voidaan kattaa enintään 85 prosenttia koko hankkeen budjetista. Jos hankkeen pääasiallinen tavoite on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista, valtionavustuksella voidaan kattaa 92,5 prosenttia budjetista. Hakijan tulee kattaa jäljelle jäävä osuus hankkeen kustannuksista omalla rahoituksellaan.

Hakuilmoitus, hakulomake, perustietoilmoituslomake, haun ehdot ja lisätietoja löytyy Hanketuki kansalaisjärjestöille -sivulta.

Hanketukihakemukset tulee laatia ulkoministeriön lomakkeille, jotka ovat saatavissa verkkosivuilta. Hanketukihakemuksen jättäminen edellyttää ensin perustietoilmoituksen toimittamista ulkoministeriöön sähköisen asioinnin kautta. Perustietoilmoituslomake pyydetään toimittamaan 10. maaliskuuta 2020 mennessä. Ohjeet sähköiseen asiointiin löytyvät samalta verkkosivulta. Asiointipalvelun käyttäminen edellyttää KATSO-tunnistautumista.

Hakemus liitteineen tulee olla ulkoministeriössä viimeistään tiistaina 31. maaliskuuta 2020 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Järjestö voi toimittaa kysymyksiä KEO-30:een (keo-30@formin.fi) 9.3.2020 asti otsikolla ”Hanketukihaku 2020”. Vastaukset julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla kahdessa erässä: 10.2.2020 mennessä saapuneisiin kysymyksiin vastataan viimeistään 14.2.2020 ja 9.3.2020 mennessä saapuneisiin vastataan viimeistään 13.3.2020.