Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeille 2019–2022

Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen vuosina 2019–2022 on käynnissä 15. maaliskuuta–14. toukokuuta 2018.

Ulkoministeriö avaa 15. maaliskuuta 2018 hanketuen hakukierroksen suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen vuosina 2019–2022. Haku on osa vuoden 2019 talousarviovalmistelua.

Haettavana oleva avustus on harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka myöntämisessä ja käyttämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään valtionavustuslain 7 §:ssä.

Kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeet ovat osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Tuettavissa hankkeissa tulee huomioida 4.2.2016 julkaistu kehityspoliittinen selonteko sekä 24.8.2017 julkaistu kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus. Hakukierroksella kannustetaan hankkeisiin erityisesti köyhimmissä maissa (OECD:n kehitysapukomitean DAC:n määrittämät LDC-maat) sekä yhteishankkeisiin muiden toimijoiden kanssa, ml. järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö.

Valtionavustusta voi hakea uusille kehitysyhteistyöhankkeille tai jatkorahoituksena sellaisille hankkeille, joille on aikaisemmin myönnetty ulkoministeriön hanketukea. Haettava hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen panos, jonka avulla kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan tai paikallishallinnon kapasiteettia kehitetään.

Valtionavustuksella voidaan kattaa enintään 85 prosenttia koko hankkeen budjetista tai 92,5 prosenttia, jos hankkeen pääasiallinen tavoite on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Jäljelle jäävä osuus hankkeen kustannuksista hakijan tulee kattaa omalla rahoituksellaan.

Hanketukea ei myönnetä hankkeiden suunnitteluun. Hankkeelle ei voida myöntää uutta tukea sellaiselle vuodelle, jolle on jo aiemmin myönnetty ulkoministeriön hanketukea. Hakuilmoitus, haun kriteerit ja lisätietoja löytyy Hanketuki kansalaisjärjestöille -sivulta.

Hanketukihakemukset tulee laatia ulkoasiainministeriön lomakkeille, jotka ovat saatavissa verkkosivuilta. Hanketukihakemuksen jättäminen edellyttää ensin perustietoilmoituksen toimittamista ulkoministeriöön sähköisen asioinnin kautta. Perustietoilmoituslomake löytyy edellä mainitun linkin takaa ja se pyydetään toimittamaan 30.4.2018 mennessä. Ohjeet sähköiseen asiointiin löytyvät samalta verkkosivulta. Asiointipalvelun käyttäminen edellyttää KATSO-tunnistautumista.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta maanantaihin 14. toukokuuta 2018 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoa saa hakukierroksen avaustilaisuuden (15.3.2018) esityksestä tai videotallenteesta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Hanketuen hakukierros 2019-2022 (avautuu uuteen ikkunaan)