Vahva kumppanuus EU:n ja Afrikan välillä on Suomen etu

Euroopan komissio ja EU:n korkea edustaja julkistivat 9. maaliskuuta 2020 tiedonannon EU:n ja Afrikan suhteiden vahvistamisesta. Tiedonantoon on koottu EU:n esityksiä yhteistyön tiivistämiseksi viidellä alalla: vihreä siirtymä, digitalisaatio, kestävä kasvu ja työpaikat, rauha ja hyvä hallinto sekä muuttoliike ja liikkuvuus.

EU:n tavoitteena on, että tiedonannon pohjalta Afrikan kanssa päästäisiin sopimukseen EU:n ja Afrikan yhteisestä strategiasta, joka hyväksyttäisiin lokakuun lopulla Brysselissä järjestettävässä EU:n ja Afrikan unionin huippukokouksessa.

Suomi valmistelee parhaillaan omaa kansallista Afrikka-strategiaansa. Strategian päätavoitteena on Suomen Afrikka-suhteiden laajentaminen ja syventäminen. Keskeistä on etenkin taloudellisten ja poliittisten suhteiden kehittäminen. Strategian on tarkoitus valmistua syksyllä.

Afrikan merkitys kasvaa

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari pitävät EU:n tiedonantoa tärkeänä askeleena kohti vahvempaa kumppanuutta EU:n ja Afrikan välillä. Tiedonannon toivotaan myös vahvistavan EU:n toimien yhtenäisyyttä Afrikassa.

Ministerit näkevät, että tiedonannon sisältämät linjaukset muodostavat hyvän pohjan Suomen tulevalle strategialle.

”Sekä Afrikka että EU hyötyvät vahvemmasta poliittisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä.  Afrikan maiden merkitys kansainvälisessä yhteistyössä ja maailmantaloudessa kasvaa. Se, miten Afrikan maat kykenevät vastaamaan ilmastonmuutokseen tai luomaan työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia kasvavalle nuorisolleen vaikuttaa suoraan Eurooppaan, myös Suomeen”, toteaa Haavisto.

”Mikään EU-maa ei ole tarpeeksi merkittävä toimija vaikuttamaan yksin Afrikan kehityksen suuntaan tai kilpailemaan sen tarjoamista kaupallisista mahdollisuuksista Kiinan ja muiden suurvaltojen kanssa. Yhdessä EU sen sijaan on Afrikan suurin kauppa-, kehitys- ja investointikumppani, jonka toimilla on vaikutusta, kun ne pystytään suuntaamaan yhteisten tavoitteiden edistämiseen. Tämä otetaan huomioon myös Suomen strategiatyössä”, sanoo Skinnari.

Molemmat ministerit painottavat afrikkalaisten kanssa käytävän keskustelun tärkeyttä, sekä EU-tasolla että Suomessa.

”Yhteiset intressit löydetään keskusteluiden kautta, ja EU-tiedonanto antaa tälle keskustelulle hyvän pohjan.”